Niebieska Karta – jak to działa?

violence, migranci, przemoc, wsparcie, support, wielokulturowość

Jak działa procedura „Niebieskiej Karty” w praktyce? Kto i w jakim momencie może zgłosić prośbę o uruchomienie procedury procedury „Niebieskiej Karty”? W jaki sposób mam zachowywać się jako świadek przemocy w rodzinie? Jak mam reagować na poziomie osobistym i prawnym?

KIEDY? 2 grudnia (poniedziałek) o godzinie 17.00.
PROWADZĄCA: psycholożka Niebieskiej Linii – Aneta Bukowska
REJESTRACJA: https://tiny.pl/tn6s6

Aneta Bukowska jest psychologiem, absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym pracy ze sprawcą przemocy wg modelu „Partner Plus”, szkolenia z zakresu dialogu motywacyjnego, szkolenie z terapii NEST, jestem w trakcie szkolenia z terapii par w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Współpracuje z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ oraz dwoma warszawskimi Punktami Informacyjno – Konsultacyjnymi.

Projekt „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach migranckich poprzez działania informacyjne oraz włączenie się do kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” w dniach 25 listopada – 10 grudnia 2019” jest finansowany ze środków m.st. Warszawa.

warszawa, urząd miasta, projekt