Nowe stażystki wybrane w FDS!

D

oradcy zawodowi Fundacji dla Somalii wybrali kolejnych stażystów. Od 1 grudnia półroczne staże rozpoczęły Vita Kazmirowa oraz Viktoria Mazur. Obie panie pochodzą z Ukrainy. Vita Kazmirowa to doktorantka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wykształcenie pedagogiczne i zamiłowanie do pracy z młodzieżą sprawiły, że trafiła do Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie. Dzięki nam może podjąć płatny staż w tej organizacji trzeciego sektora. – Przez najbliższe pół roku Vita będzie koordynatorką Telewizji Akademii Młodzieżowej. Wspólnie z młodymi ludźmi będzie zbierać i produkować materiały filmowe na potrzeby redakcji – opowiada Monika Ołów, doradca zawodowy FDS. Kolejna stażystka to Viktoria Mazur. Tegoroczna absolwentka administracji na Uniwersytecie Wrocławskim odbywa staż w InfoLinku przy Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. InfoLink to punkt informacyjn dla obcokrajowców mieszkających we Wrocławiu.

staze

– Bardzo mnie fascynuje takiego rodzaju działalność ponieważ sama, jako cudzoziemka, posiadam wiedzę oraz doświadczenie w rozwiązaniu kwestii powstających po przebyciu do obcego państwa – podkreśla Viktoria Mazur. Od stycznia płatne staże rozpoczną kolejne trzy osoby. Jedna z nich będzie pracować w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Staże realizowane są w ramach projektu BON na Karierę współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

efiProjekt „BON na karierę” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państwa Trzecich oraz budżetu państwa.

Leave a Comment