Nowy sposób na naukę języków obcych

C

ztery studentki etnologii i antropologii kultury Uniwersytetu Warszawskiego pod szyldem Fundacji dla Somalii realizują projekt pod nazwą Wielokulturowe Tandemy Językowe. Co to takiego?

Wielokulturowe Tandemy Językowe to propozycja nieformalnego sposobu nauki języków obcych. Uczestników połączono w pary (dziesięć tandemów) polsko-cudzoziemskie. Zainteresowani spotykają się raz w tygodniu i uczą się nawzajem swoich ojczystych języków.

– Uczestnicy chwalą możliwość darmowego ćwiczenia języków obcych, na doskonaleniu których im zależy. Beneficjenci podkreślają znaczenie luźnej, nieoficjalnej atmosfery spotkań. Poznają przy tym nowe słowa i zwroty a inne utrwalają. Plusem jest też możliwość nawiązania nowych znajomości. Jest to szczególnie ważne z perspektywy imigrantów – tłumaczą Karolina Szorc i Zofia Uszyńska, współrealizatorki projektu

Tandemowicze mają swobodę w wyborze miejsca i czasu spotkań. Dla ułatwienia mają możliwość spotkań w siedzibie Fundacji dla Somalii, gdzie mają zapewnione napoje i słodki poczęstunek.

Projekt trwa od 30 marca do 31 maja. Planowane są kolejne edycje.

Leave a Comment