Pierwsi nowi stażyści w 2015!

O

d pierwszego stycznia 2015 roku staże rozpoczną trzy nowe osoby – poznajcie ich sylwetki! Troje naszych stażystów pochodzi z Ukrainy, obecnie mieszkają w Lublinie i Warszawie. Będą pracować w organizacjach pozarządowych oraz naukowo.

Viktoriya Kondratyuk (Lublin)

Trzymiesięczny staż będzie odbywać w świetlicy dla dzieci prowadzonej przy Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej na stanowisku psychologa, gdzie wykorzysta wiedzę zdobytą podczas studiów. Nadal rozwija się naukowo na studiach doktoranckich w zakresie nauk psychologicznych (na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II).

Viktoriya

Olena Gandzhuk (Lublin)

Olena

Jest absolwentką grafiki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Staż będzie obywać przez trzy miesiące w Fundacji Homo Faber, gdzie na pewno wykorzysta wiedzę zdobytą podczas studiów. Do jej zadań będzie należało przede wszystkim przygotowanie kompleksowej obsługi graficznej trzech projektów organizacji.

Oleksandr Pustovyi (Warszawa)

Pracuje nad doktoratem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Staż odbywa w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk (IH PAN). Staż ten, jak podkreśla sam Oleksandr, pomoże pogłębić jego kompetencje badawcze oraz wzbogaci doświadczenie w pracy w zespole naukowym.

Do jego obowiązków należeć będą m. in. prowadzenie kwerend archiwalnych i bibliotecznych, przygotowywanie recenzji książek i artykułów, organizacja konferencji naukowych i udział w w nich, a także praca w sekretariacie z dokumentacją.

efiProjekt „BON na karierę” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państwa Trzecich oraz budżetu państwa.

Leave a Comment