Quiz: ustawa o cudzoziemcach

featured-aktywnie-legalnie

[vc_row][vc_column width=”1/1″][mk_padding_divider size=”40″][mk_dropcaps style=”fancy-style” size=”14″ padding=”10″]N[/mk_dropcaps][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]

a zakończenie kampanii Aktywnie + Legalnie zaproponowaliśmy uczestnikom konferencji wzięcie udziału w quizie wiedzy o nowej ustawie o cudzoziemcach. Chcecie również się sprawdzić? Oto zestaw pytań!

Odpowiedzi znajdziecie na dole strony.

[/vc_column_text][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]1. W ilu procedurach legalizujących pobyt w Polsce cudzoziemiec może być jednocześnie?

a) tylko w jednej
b) w dwóch, w tym jednej odwoławczej do szefa UdsC
c) w dwóch, w tym jednej odwoławczej do wojewody

2. Kto jest zwolniony z obowiązku składania odcisków palców w procesie aplikowania o legalny pobyt w Polsce?

a) dzieci do lat 6
b) dzieci do lat 12
c) nikt nie jest zwolniony z takiego obowiązku

3. Jaki termin obowiązuje przy składaniu wniosku o kolejne zezwolenie na pobyt na terytorium RP?

a) do 14 dni roboczych po utracie ważności dokumentu pobytowego
b) najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce
c) minimum 45 dni przed upływem ważności

4. Gdzie należy złożyć wniosek w sprawie legalizacji pobytu małżonka-cudzoziemca z tytułu łączenia rodzin?

a) w Polsce lub w polskim konsulacie
b) wyłącznie w kraju pochodzenia małżonka-cudzoziemca (w polskim konsulacie)
c) wyłącznie w Polsce

5. Czym jest Niebieska Karta UE?

a) zezwoleniem na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
b) zezwoleniem na pobyt czasowy wydawanym cudzoziemcom, którzy padli ofiarami handlu ludźmi
c) zezwoleniem na pobyt czasowy dla małżonków obywateli krajów członkowskich UE

6. Legalna praca w Polsce. Czy studenci zagraniczni, którzy przebywają na terenie Polski na podstawie uzyskanej wizy, mogą podejmować pracę w Polsce bez zezwolenia przez cały rok?

a) tak
b) nie
c) tylko przez okres wakacyjny

7. Jak długo ważne jest pierwsze pozwolenie na pobyt wydawane dla studenta zagranicznego?

a) 4 miesiące
b) 8 miesięcy
c) 15 miesięcy

8. Ile czasu na legalne opuszczenie Polski ma cudzoziemiec po odmowie legalizacji pobytu, udzielenia ochrony lub cofnięciu zezwolenia na pobyt lub ochrony uzupełniającej (bez negatywnych konsekwencji związanych z nielegalnym pobytem)?

a) 24 h
b) 7 dni
c) 30 dni

9. Czy – według nowej ustawy – cudzoziemiec musi posiadać tytuł prawny do lokalu stanowiącego jego miejsce zamieszkania w Polsce?

a) tak, musi być właścicielem mieszkania
b) tak, musi mieć meldunek
c) nie, wystarczy umowa najmu lokalu

10. Kto wydaje decyzję zobowiązującą cudzoziemca
do opuszczenia Polski?

a) wojewoda
b) straż graniczna
c) szef urzędu ds. cudzoziemców[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”40″][mk_padding_divider size=”40″][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2015/02/AktywnieLegalnie.jpg” image_width=”800″ image_height=”350″ crop=”false” svg=”false” lightbox=”false” frame_style=”simple” target=”_self” caption_location=”inside-image” align=”left” margin_bottom=”10″][mk_padding_divider size=”40″][mk_padding_divider size=”40″][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]ODPOWIEDZI: [/vc_column_text][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2015/03/odpowiedzi.jpg” image_width=”800″ image_height=”350″ crop=”false” svg=”false” lightbox=”false” frame_style=”simple” target=”_self” caption_location=”inside-image” align=”left” margin_bottom=”10″][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]Ile punktów udało Wam się zdobyć? Pochwalcie się w komentarzach![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]