Rozwód, cz.2

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Kiedy decyzja o rozwodzie zostanie już podjęta, należy sporządzić pozew, skompletować i załączyć dowody, wnieść opłatę sądową, a następnie skierować powództwo do właściwego Sądu.

Dowodami w sprawie mogą być np.: zeznania świadków, zdjęcia, nagrania audio i wideo, wiadomości tekstowe, rachunki, listy.

W razie wystąpienia o rozwód przeciwko małżonkowi winnemu przemocy domowej niezbędne będą np. notatki z interwencji policji, obdukcje, i zaświadczenia lekarskie.

Jeśli macie małoletnie dzieci, sąd w wyroku rozwodowym ma obowiązek orzec o władzy rodzicielskiej. Może to nastąpić poprzez pozostawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi obojgu rodzicom, pozbawienie jednego z rodziców władzy rodzicielskiej lub, gdy zajdą określone przesłanki, pozbawić władzy rodzicielskiej obojga rodziców. Sąd podejmuje decyzję kierując się dobrem dziecka oraz kompetencjami wychowawczymi rodziców. Należy pamiętać, że czas rozwodu jest nie tylko ciężki dla małżonków, ale także lub przede wszystkim dla dzieci. Starajcie się zapewnić im wsparcie, spokój, pomóżcie przejść przez to najłatwiej jak się uda. Nie spierajcie się przy dzieciach, nie mówcie źle o drugim rodzicu, starajcie się zapewnić dzieciom kontakt z wami obojgiem. Dla dobra dzieci poszukajcie nici porozumienia w tych wszystkich kwestiach dotyczących sfery emocjonalnej waszych dzieci. Małe dzieci, nawet do ósmego roku życia, nie rozumieją tego co dzieje się między dorosłymi, a ich świat zmienia się tylko dlatego, że dorośli go zmieniają.[/vc_column_text][vc_separator][vc_cta h2=”Umów się na wizytę z naszym prawnikiem!”]W naszej Fundacji możesz uzyskać poradę prawną w zakresie prawa rodzinnego. Nie musisz wychodzić z domu! Umów się na wizytę online: mahdieh@fds.org.pl albo ewa.legal@fds.org.pl lub zadzwoń: 736 381 111[/vc_cta][vc_separator][vc_column_text]Jeśli jednak istnieje uzasadniona obawa, że jedno z rodziców nie jest w stanie zaopiekować się dziećmi w sposób odpowiedni, tudzież w rażący sposób zaniedbuje swoje obowiązki, drugi rodzic może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu dzieci w każdorazowym miejscu jego zamieszkania jednocześnie proponując sposób realizowania prawa do kontaktów.

Sąd w postepowaniu o rozwód, na wniosek jednego z małżonków może udzielić zabezpieczenia poprzez ustalenie miejsca pobytu dzieci.

Ponadto, istnieje możliwość zabezpieczenia kontaktów poprzez wydanie stosownego orzeczenia. Wówczas kontakty rodzica z dziećmi mogą odbywać się w terminach, miejscu i czasie określonym w postanowieniu sądu.

Jeśli wnosisz o alimenty należy wykazać uzasadnione potrzeby dzieci, twoje i możliwości majątkowe oraz zarobkowe zobowiązanego do alimentów. Wysokość alimentów zależy bowiem od usprawiedliwionych potrzeb dzieci, ale także finansowych możliwości zobowiązanego do alimentów. Zgodnie z obowiązującym prawem każde z rodziców ma obowiązek przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb dzieci, ponosząc koszty jego utrzymania w równym stopniu. Zła sytuacja ekonomiczna jednego z rodziców nie stanowi podstawy uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Natomiast, w sytuacji gdy jedno z rodziców sprawuje bezpośrednią opiekę nad dziećmi, oznacza że czyni nakłady osobiste. Do nakładów osobistych zalicza się bieżąca opieka polegająca na przygotowywaniu posiłków, odrabianiu lekcji, dbaniu o rozwój intelektualny i emocjonalny, odprowadzaniu do przedszkola lub szkoły, praniu/prasowaniu ubrań…..

W takiej sytuacji drugi z rodziców winien w większym stopniu przyczyniać się do zaspokojenia finansowych potrzeb dzieci.

Sąd w postepowaniu o rozwód, na wniosek jednego z małżonków może udzielić zabezpieczenia poprzez ustalenie wysokości alimentów, które rodzic ma płacić do czasu zakończenia postepowania.

W przypadku gdy pozew o rozwód zawiera wniosek o podział majątku – trzeba wykazać majątek, który ma być przedmiotem podziału między małżonkami. Taki wniosek warto złożyć jeśli jesteście zgodni co do podziału majątku, gdyż wówczas nie wpłynie to na długość sprawy rozwodowej, w przeciwnym razie lepiej zrobić to w odrębnym postępowaniu.

Opłata sądowa od pozwu wynosi 600 zł. Sąd zwraca połowę opłaty gdy pozew zawiera wniosek nieorzekania o winie. W wyroku zasądzi od małżonka zwrot połowy tej kwoty, czyli ostatecznie sprawa rozwodowa wyniesie 150 zł, ale aby wszcząć procedurę należy wnieść opłatę w wysokości 600 zł.[/vc_column_text][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/Obszar-roboczy-1godzinyzapisówdoprawnika.png” crop=”false”][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/stopka-aktualna-fds.jpg” crop=”false”][/vc_column][/vc_row]