Rozwód, cz.3

[vc_row][vc_column][vc_column_text]W przypadku braku wspólnego prawa ojczystego małżonków (jeden z małżonków jest obywatelem Polskim, a drugi Cudzoziemcem) co do zasady właściwe będzie prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania, a gdy małżonkowie nie mają miejsca zamieszkania w tym samym państwie, właściwe jest prawo polskie, jeśli jeden z małżonków nadal przebywa w Polsce.

Powództwo wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej (to ten małżonek, który został pozwany przed sąd), a gdy i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda (ten małżonek, który wytacza powództwo czyli składa pozew).[/vc_column_text][vc_separator][vc_cta h2=”Umów się na wizytę z naszym prawnikiem!”]W naszej Fundacji możesz uzyskać poradę prawną w zakresie prawa rodzinnego. Nie musisz wychodzić z domu! Umów się na wizytę online: mahdieh@fds.org.pl albo ewa.legal@fds.org.pl lub zadzwoń: 736 381 111[/vc_cta][vc_separator][vc_column_text]W Polsce właściwym w zakresie orzekania rozwodu jest sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W przypadku braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Jeśli pozwany małżonek nie stawi się na rozprawie rozwodowej, nie powinno to znacząco przedłużyć sprawy rozwodowej. Oznacza to, że jeśli nawet pozwany małżonek będący cudzoziemcem, opuścił Polskę i wrócił do swojego kraju, przeprowadzenie rozwodu w Polsce jest nadal możliwe.

Postępowanie przed sądem polskim toczy się na takich samych zasadach, zarówno w sprawach polskich obywateli jak i cudzoziemców.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku gdy jeden z małżonków jest cudzoziemcem i jego legalny pobyt opiera się na przesłance pozostawania w uznawanym przez prawo polskie związku z obywatelem polskim, pozwolenie takie może zostać cofnięte:

  • gdy udzielono zezwolenia na pobyt czasowy – w chwili orzeczenia rozwodu (prawomocny wyrok rozwodowy), bowiem ustał cel, na podstawie którego udzielono zezwolenia na pobyt czasowy,
  • gdy udzielono zezwolenia na pobyt stały – w chwili orzeczenia rozwodu (prawomocny wyrok rozwodowy) – przed upływem 2 lat od dnia, w którym udzielono zezwolenia na pobyt stały.

Natomiast w przypadku orzeczenia rozwodu, gdy wcześniej udzielono zezwolenia na pobyt stały, jeśli istnieje ważny interes cudzoziemca, który uzasadnia udzielenie tego zezwolenia jeszcze raz, może on wnioskować o udzielenia zezwolenia maksymalnie na okres 3 lat.

Rozwód nie oznacza jednak automatycznego nakazu powrotu do kraju ojczystego.

Każdą sprawę należy ocenić indywidualnie, jeśli masz pytania i wątpliwości zapraszamy do kontaktu.[/vc_column_text][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/Obszar-roboczy-1godzinyzapisówdoprawnika.png” crop=”false”][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/stopka-aktualna-fds.jpg” crop=”false”][/vc_column][/vc_row]