Ruszył Międzykulturowy Inkubator Organizacji Imigranckich!

C

zas zakasać rękawy i zabrać się do pracy. W miniony weekend odbyło się pierwsze szkolenie w ramach Międzykulturowy Inkubator Organizacji Imigranckich (MIOI). Podczas spotkania z trenerami kompetencji międzykulturowych i budowania zespołu uczestnicy projektu zaprezentowali kraje swojego pochodzenia i opowiadali o pomysłach, które chcą zrealizować w ramach Inkubatora.

Słoneczny weekend w stolicy. W siedzibie Fundacji dla Somalii spotkali się liderzy środowisk imigranckich biorący udział w naszym projekcie. Warsztat miał charakter integracyjny. Mieliśmy dwóch wspaniałych trenerów, którzy szkolili uczestników w zakresie kompetencji miękkich.

Za tydzień kolejne spotkanie w ramach MIOI. Czeka nas sesja poświęcona prawnym regulacjom związanym z zakładaniem organizacji pozarządowych oraz kwestiom organizacyjnym związanych z działanie w III sektorze.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Immigrants in Action”.

Leave a Comment