HelpMi- Spotkanie Inauguracyjne w Finlandii

Projekt „HelpMi: Pomoc migrantom w integracji w środowisku pracy” jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus + KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji dorosłych.

 

W dniach 22–23 stycznia 2020 r. w siedzibie ASDA Ry w Finlandii odbyło się 1. spotkanie inauguracyjne z udziałem przedstawicieli wszystkich partnerów, podczas którego omówione zostały działania i harmonogram projektu.
Podczas spotkania koordynator i wnioskodawca projektu, ASDA Ry, przedstawił cele, założenia oraz Rezultaty Pracy Intelektualnej projektu. Partnerzy dyskutowali na temat rozwoju i metodologii Rezultatów Pracy Intelektualnej, Kodeksu Postępowania (IO1), Kursu budowania kompetencji dla specjalistów HR (IO2) oraz pakietu szkoleń cyfrowych dla pracowników ze środowiska migrantów (IO3). Dzięki Rezultatom Pracy Intelektualnej projekt HelpMi ma na celu pomoc we włączeniu i integracji migrantów w ich miejscach pracy, a także służy wzrostowi umiejętności i wiedzy specjalistów HR w krajach partnerskich na rzecz skuteczniejszego egzekwowania integracji migrantów.