Spotkanie Projektowe HelpMi we Florencji

3238 / 5000

W dniach 26-27 sierpnia 2021 r. część naszego fundacyjnego zespołu brała udział w spotkaniu Partnerów Projektu HelpMi – Pomoc migrantom w integracji w środowisku pracy. Spotkanie odbyło się we Florencji, we Włoszech w siedzibie organizacji CO & SO. Uczestniczyli w nim przedstawiciele i przedstawicielki organizacji z Cypru, Finlandii, Grecji, Włoch oraz Polski. Omówiono aktualny status projektu, raportowanie, rozpowszechnianie i zapewnienie trwałości wyników projektu, w tym Kodeksu Postępowania, Kursu Budowania Potencjału oraz Zdigitalizowanego Pakietu Szkoleniowego.

Projekt ma na celu szkolenie i wzmocnienie kompetencji specjalistów HR pracujących z migrantami oraz pomoc migrantom lub pracownikom ze środowisk migracyjnych w skuteczniejszej integracji na polskim rynku pracy.

Więcej o projekcie w zakładce HelpMi, na oficjalnej stronie oraz na Facebooku.

PROJEKT „HELPMI: POMOC MIGRANTOM W INTEGRACJI W ŚRODOWISKU PRACY” JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + KA2 WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK – PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI DOROSŁYCH.