Spotkanie z liderami FdS w Garwolinie

20 lutego 2015 roku uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana K. Norwida w Garwolinie mieli okazję spotkać się z zespołem liderskim Fundacji dla Somalii.

Spotkanie dało uczniom szkoły możliwość skonfrontowania ich wyobrażenia na temat różnic i podobieństw pomiędzy Polską a miejscami często tak dla nich odległymi jak Tunezja, Etiopia, Pakistan czy Ukraina. Była to także doskonała okazja do zaczerpnięcia u źródła informacji m.in. na temat różnic kulturowych od osób, które na co dzień żyją w Polsce, ale wychowały się czy też pracowały w różnych zakątkach świata – mówi Łukasz Olszta, koordynujący w FdS działania liderskie.

Spotkanie odbyło się w formie tzw. „żywej biblioteki”. Idea spotkania polega na tym, że cudzoziemcy z różnych krajów, w tym przypadku liderzy Fundacji dla Somali, decydują się być „żywymi książkami”, które można „wypożyczyć”, żeby posłuchać ich historii i zadać im pytania. Spotkanie zorganizowano dla dwóch grup uczniów po 15 osób na dwóch godzinach lekcyjnych. Organizatorem spotkania jest Fundacja dla Somalii w ramach projektu Aktywnie + Legalnie.

Leave a Comment