Staże FdS: poznajcie Oleksandra!

I

kto powiedział, że praca historyka jest nudna? Oleksandr Pustovyi jest stażystą Fundacji dla Somalii. Staż odbywa w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk jako badacz wizytujący przy projekcie naukowym: Koncepcje kolonizacyjne w pracach polskich historyków. Równolegle pisze doktorat z nauk humanistycznych.

Oleksandr pochodzi z Ukrainy. Jest magistrem historii. W przyszłości chciałby zrobić karierę naukową na uniwersytecie. W tej chwili zgłębia tajemnice polskich kronikarzy i historyków. Dużo czasu spędza w starych księgach. Imponujące, prawda?

Płatne staże w Fundacji dla Somalii są realizowane w ramach projektu Bon na Karierę współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Leave a Comment