Takie same serca. W takim samym rytmie

O

to kampania promująca integrację i tolerancję w wielokulturowym środowisku. Organizatorem jest Polskie Forum Migracyjne, które realizuje ją w ramach projektu Od tolerancji do integracji w partnerstwie z Fundacją dla Somalii i Urzędem do spraw Cudzoziemców.

Główne hasło – Takie same serca. W takim samym rytmie – zostało wyłonione w konkursie, a jego autorką jest trzynastoletnia Ola Mazurek z Radomia. Dzieci wymyślały również inne slogany, a także przygotowywały materiały wizualne, których efektem są profesjonalne wlepki, plakaty i banery.

Celem kampanii jest promowanie idei tolerancji – wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Tolerancja i otwartość na innych jest prostą drogą do integracji. Kampanię informacyjną w środkach komunikacji miejskiej przeprowadzamy w Lublinie, Białymstoku i Zgierzu. Specjalne materiały edukacyjne i informacyjne są zaś wysyłane do szkół na terenie całego kraju, w których dzieci cudzoziemców.

Drugim elementem projektu są warsztaty prowadzone w placówkach edukacyjnych w Polsce. O zajęciach opowiada Jagoda Jabłońska z Fundacji dla Somalii:

Wraz z Zuzanną Rejmer z Polskiego Forum Migracyjnego przygotowujemy warsztaty w szkołach, do których chodzą cudzoziemcy – dzieci osób starających się o status uchodźcy w miejscowościach, w których albo obok których znajdują się ośrodki dla cudzoziemców. Od czerwca do lutego zostało przeprowadzonych 11 warsztatów, głównie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Warsztaty mają na celu pokazanie uczniom wartości różnorodności: najczęściej dzielimy uczniów na grupy i próbujemy pokazać, jak wzrastają kompetencje uczniów z grup, w których są dzieci cudzoziemskie – kiedy połączą swoje siły, razem mają większą wiedzę o świecie. Chcemy ich przekonać, że różnorodność to bogactwo.

O projekcie opowiada również Agnieszka Kosowicz, prezeska Polskiego Forum Migracyjnego

Leave a Comment