W życie weszła nowa ustawa o cudzoziemcach

O

d 1 maja 2014 r. obowiązują w Polsce nowe przepisy dotyczące cudzoziemców.  Procedura legalizacji pobytu w naszym kraju ma być teraz dużo łatwiejsza. Zmienią się na przykład rodzaje zezwoleń na pobyt, o jakie cudzoziemiec może wystąpić. Na spore ułatwienia mogą liczyć przede wszystkim osoby posiadające polskie korzenie, dzieci cudzoziemców mających w Polsce uregulowaną sytuację prawną oraz posiadacze Karty Polaka.

Ustawa wprowadza możliwość uzyskania prawa stałego pobytu dla osób o polskim pochodzeniu oraz posiadaczy Karty Polaka, którzy będą chcieli osiedlić się w Polce na stałe. Według nowych przepisów stały pobyt może być też przyznawany dzieciom rodziców, którzy posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, prawo stałego pobytu, a także ofiarom handlu ludźmi – czytamy w komunikacie Urzędu ds. Cudzoziemców.

Ponadto, prawo do wnioskowania o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE zyskują osoby, które posiadają w Polsce ochronę międzynarodową, tj. status uchodźcy i ochronę uzupełniającą.

Treść ustawy do pobrania tutaj.

Leave a Comment