Warsztaty nt profilaktyki zdrowia kobiet

Zapraszamy 25 listopada na warsztaty dot. profilaktyki zdrowia kobiet, które poprowadzi dr Andrzej Nowakowski.

 

Seminarium odbedzie się w Instytucie Psychologii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk przy ul. Nowy Świat 72 o godz. 17:00.

 

 

7