Wizyta studyjna w Szwajcarii

W

izyta studyjna w Szwajcarii!

W dniach 27-­29 czerwca w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji odbyły się w wizyty

studyjne w Szwajcarii, w których wzięli udział przedstawiciele Fundacji dla Somalii oraz naszej zaprzyjaźnionej Fundacji ADULIS.

Celem wizyty było poznanie szwajcarskich rozwiązań w zakresie zarządzania migracjami i wspierania

integracji. Uczestnicy wizyty spotkali się z ekspertami ze szwajcarskiej administracji centralnej,

Federalnej Komisji ds. Migracji, urzędu miasta Zurich, a także z osobami z różnych społeczności

migranckich. Wizyty dały możliwość poznania nowatorskich rozwiązań dotyczących integracji na

poziomie lokalnym, m.in. przedsięwzięcia House of Religions i inicjatywy otwartych kursów języka

niemieckiego, organizowanych w centrum handlowym Letzipark.

Dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami, a także czerpalśmy wiedzę od przedstawicieli innych organizacji! To był niezwykle cenny czas!

GALERIA

Leave a Comment