Projekt “Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty pomocy specjalistycznej dla osób i rodzin z doświadczeniem migracji zagranicznej dotkniętych przemocą w rodzinie”

W okresie od lipca 2021 do listopad 2023 Fundacja dla Somalii realizuje projekt pt. „Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty pomocy specjalistycznej dla osób i rodzin z doświadczeniem migracji zagranicznej dotkniętych przemocą w rodzinie”, finansowany ze środków m.st. Warszawa.

  • Celem projektu jest zwiększenie dostępności i różnorodności oferty pomocy integracyjnej i specjalistycznej adekwatnej do potrzeb osób z doświadczeniem migracji zagranicznej mieszkających w Warszawie dotkniętych przemocą w rodzinie.
  • Program skierowany jest przede wszystkim do warszawskich rodzin składających się z osób z doświadczeniem migracji, ale również tych w związkach mieszanych.
  • Rezultatem projektu będzie zwiększenie motywacji i umiejętności osób z doświadczeniem migracji (zróżnicowanych kulturowo i językowo) doznających przemocy w rodzinie do jej przerwania i konstruktywnego radzenia sobie w życiu poprzez poprawienie dostępu do informacji i obecnie funkcjonujących mechanizmów wsparcia systemu rodzinnego oraz ogólnego funkcjonowania takich osób dotkniętych przemocą w rodzinie w różnych sferach życia, m.in. rodzinnej, zawodowej, społecznej.

Ten 29-miesięczny projekt będzie kontynuacją działań realizowanych dotychczas przez Fundację dla Somalii. W ramach projektu uruchomimy specjalistyczny komponent punktu konsultacyjnego dla zróżnicowanych kulturowo i językowo mieszkańców m.st. Warszawa (osób z doświadczeniem migracyjnym), w ramach którego będą dostępne bezpłatne usługi specjalistycznego doradztwa prawnego, doradztwa psychologicznego oraz doradztwa integracyjnego przez cudzoziemkę(i) wyspecjalizowane w tym obszarze. W ramach projektu zorganizujemy 10 warsztatów podnoszących umiejętności psychospołeczne, 12 sesji informacyjnych, a także 36 godzin szkoleń, sesji i wsparcia dla innych instytucji w dziedzinie pracy z klientem cudzoziemskim i międzykulturowych aspektów przemocy w rodzinie i przemocy.

Fundacja co roku będzie organizować własną wielojęzyczną i międzykulturową odsłonę kampanii 16 Dni Aktywizmu Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć w dniach 25 listopada – 10 grudnia, a kampania w 2021 roku będzie największą w skali odsłoną kampanii jako pierwsza w trakcie projektu oraz w związku z nadaniem grupie migrantów priorytetu w planach komunikacji Urzędu m.st. Warszawa.