Do you need assistance or psychological support? Do you feel alone? Would you like to talk with somebody?

We know that migration to another country may be a tough experience. It is often connected with stress and the necessity to develop a new perspective on life. We will help you to get through this time.

Do you face any other problems different than migration – we will also try to help you with that!

If you need our support, call us or come to our office and make an appointment.

HOW TO MAKE AN APPOINTMENT?

To make an appointment with an advisor, call us (+48 22 658 04 87), or come to our office (Bracka 18/63 street, Warsaw).

Our assistants will find for you a convienient time.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.