IO3 HelpMi Pakiet Szkoleń Cyfrowych dla pracowników ze środowisk migracyjnych

Z radością prezentujemy wyniki Rezultaty Pracy Intelektualnej IO3 w ramach działań projektu HelpMi. 

Pakiet Szkoleń Cyfrowych dla pracowników ze środowisk migracyjnych to zdigitalizowany pakiet szkoleniowy, zawierający opracowania teoretyczne i praktyczne dotyczące następującej tematyki:

Moduł 1: Aspekty kulturowe i polityka w miejscu pracy 

Moduł 2: Prawa i obowiązki pracowników ze środowisk migracyjnych 

Moduł 3: Rejestracja obywatelska i czynności wymagane po przyjeździe 

Moduł 4: Zmiana pracodawcy lub miejsca pracy 

Moduł 5: Umiejętności komunikacji i działania

Moduł 6: Skargi i problemy w miejscu pracy 

Do każdego z rozbudowanych modułów przygotowaliśmy krótkie filmy wprowadzające, dostępne w językach partnerów (angielskim, polskim, greckim, włoskim i fińskim), a także w języku rosyjskim, arabskim i perskim. Pozostałe wersje językowe są dostępne na platformie YouTube!

Oto filmy w polskiej wersji językowej: