Kategorie projektów: Zakończony

Moja Szansa w Polsce

Projekt „Moja szansa w Polsce” realizowany jest w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Czytaj dalej >>>

HelpMi

Konsorcjum składało się z 5 organizacji pochodzących z 5 krajów europejskich: Cypru, Grecji, Finlandii, Włoch i Polski.  – koordynatorzy: Aar Social Development Association (ASDA) Ry

Czytaj dalej >>>

MIVA

MIVA – Migrants’ Integration through Volunteering Activities / MIVA – Integracja migrantów poprzez działania wolontariackie był finansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).  Czas

Czytaj dalej >>>

COMPe4Mi

Tools for Professionals to Assess and Develop Migrants’ Competences / COMPe4Mi – Narzędzia dla profesjonalistów do oceny i rozwoju kompetencji migrantów był współfinansowany przez Komisję

Czytaj dalej >>>

Antyprzemocowy Program Liderski

Projekt innowacji społecznej pt. Antyprzemocowy Program Liderski realizowany przez Fundację dla Somalii jest realizowany w ramach Projektu „Włącznik Innowacji Społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Czytaj dalej >>>

ANTY-PRZEMOC

Fundacja dla Somalii rozpoczęła realizację projektu mającego na celu zwiększenie dostępu cudzoziemców do usług nakierowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Czytaj dalej >>>