Kurs języka polskiego w Fundacji dla Somalii
materiały pomocnicze

LEKCJA 26

W tej lekcji nauczysz się:

Jak reagować podczas rozmowy przez telefon? Jak rozpoznawać formy czasu przeszłego? Jak odmieniać w czasie teraźniejszym czasownik „musieć”?

ODBIERZ INSTRUKCJE OD NAUCZYCIELKI

Zadania do rozwiązania przekaże ci twoja nauczycielka/twój nauczyciel.

ROZWIĄŻ PONIŻSZE ZADANIA

Rozwiąż zadania według otrzymanych wskazówek.

POWTÓRZ ĆWICZENIE

Zawsze możesz wrócić do rozwiązanych już ćwiczeń.

SKONSULTUJ SIĘ Z NAUCZYCIELKĄ

Porozmawaj się ze swoją lektorką/swoim lektorem, kiedy rozwiążesz zadania.

ZADANIE 1

Proszę posłuchać nagrań od A do F i połączyć je z odpowiednimi reakcjami.

ZADANIE 2

Proszę zaznaczyć wszystkie formy czasu przeszłego!

ZADANIE 3

Proszę posłuchać nagrania i powtarzać!

Gratulacje!

Jeśli udało Ci się poprawnie rozwiązać powyższe zadania i przećwiczyć wymowę, jesteś gotowa/gotowy, żeby przejść do kolejnego ćwiczenia.