Prowadzenie programu wsparcia grupowego oraz facylitacja grup mastermind

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/praca2Obszar-roboczy-1.png” crop=”false”][mk_padding_divider][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Fundacja dla Somalii informuje, że przeprowadzi zamówienie na prowadzenie programu wsparcia grupowego oraz facylitacja grup mastermind w ramach działań ABC Przedsiębiorczości dotyczących zakładania i prowadzenia firmy w Polsce oraz budowania umiejętności przedsiębiorców

Przedmiotem zamówienia jest poszkoleniowe wsparcie grupowe uczestników szkoleń i działań ABC Przedsiębiorczości, w języku polskim i angielskim, dotyczące zakładania i prowadzenia firmy w Polsce oraz budowania umiejętności przedsiębiorców.

Odbiorcami działań są uczestnicy szkoleń ABC Przedsiębiorczości. Celem cyklu szkoleń jest pokazanie, że pod warunkiem dobrego przygotowania, założenie i prowadzenie własnej firmy w Polsce nie jest ani tak trudne, ani tak ryzykowne, jak głoszą obiegowe opinie – a przede wszystkim możliwe dla cudzoziemców. Dotyczy to również niewielkich pomysłów, które czasami nie wymagają dużych nakładów kapitału i zasobów, ale są związane z oryginalnym pomysłem i motywacją jego wdrożenia. Podczas szkolenia w prost i przystępny sposób zostaną przedstawione kwestie zakładania, prowadzenia, planowania działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnianiem części dotyczącej regulacji prawnych i obowiązków przedsiębiorcy. Zawierają one również bloki tematyczne szczegółowo opisujące sprawy również finansowe i podatkowe. To co jest niewątpliwą zaletą tego cyklu to dostosowanie jego wersji językowej do odbiorców.

Po szkoleniach uczestnicy są objęci indywidualnym wsparciem trenerów w kwestiach bardziej szczegółowych lub indywidualnych i związanych z ich działalnością. Każdy beneficjent będzie mógł skorzystać z 6 godzin indywidualnego doradztwa.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Kwalifikacje:[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

  • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, consultingu i mentoringu w języku polskim i angielskim.
  • Doświadczenie zawodowe i wiedza w zakresie tematyki szkoleń.
  • Biegła znajomość języka angielskiego, w mowie i piśmie.
  • Doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym.

W przypadku złożenia oferty przez firmę szkoleniową prosimy o dostarczenie danych osoby, która będzie prowadziła wsparcie grupowe.[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Zakres obowiązków[/mk_fancy_title][vc_column_text]

  • Identyfikacja i analiza potrzeb uczestników w formie formularza online lub w innej formie, do uzgodnienia z Fundacją.
  • Przygotowanie programu pracy z grupą, zasad współpracy, dokumentacji.
  • Prowadzenie grupy na portalu Facebook i angażowanie uczestników w dalszą pracę poszkoleniową – tworzenie wpisów i materiałów na stronę, research w celu aktualizowania informacji uczestników szkoleń.
  • Facylitacja procesu tworzenia się i działania grup mastermindowych wśród uczestników.
  • Coaching narzędziowy, mentoring i inne rodzaje wsparcia.

Miejsce świadczenia usług: Warszawa, biuro Fundacji dla Somalii, internet i media społecznościowe

Termin obowiązywania umowy: luty 2020 – luty 2021

Orientacyjny terminarz szkoleń: listopad 2019 – kwiecień 2020 i wrzesień 2020 – luty 2021 (do potwierdzenia).[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”20″][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]JAK ZŁOŻYĆ OFERTĘ?[/mk_fancy_title][vc_column_text]1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV oraz wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem do tej oferty.

2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.

3. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę wsparcia grupowego.

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 stycznia 2020 do godz. 16:30.

– osobiście w siedzibie zamawiającego: ul. Bracka 18/63 w Warszawie. – w formie skanu pocztą elektroniczną na adres hr@fds.org.pl z tytułem wiadomości: Rekrutacja: Szkolenia ABC Przedsiębiorczości.

5. Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie;

2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych;

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Pełna oferta znajduje się tutaj.

Formularz zgłoszeniowy: tutaj.[/vc_column_text][mk_padding_divider][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/stopka-aktualna_05.09.2018.png” crop=”false” link=”https://goo.gl/forms/Ca39q9Viij1MlHr73″ align=”center”][vc_column_text]Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]