Chmielna 26

Punkt spotkań oraz kompleksowy program wsparcia i integracji cudzoziemców

Projekt

„Chmielna 26. Punkt spotkań oraz kompleksowy program wsparcia i integracji cudzoziemców” jest Finansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Budżetu Państwa

Projekt

Strategicznym celem projektu jest zapewnienie kompleksowego i wielopoziomowego wsparcia cudzoziemcom i cudzoziemkom oraz ich rodzinom w procesie usamodzielniania się oraz integracji ze społeczeństwem polskim.

W ramach projektu powstało Centrum Spotkań „Chmielna 26” – zlokalizowany w Warszawie punkt spotkań dla cudzoziemców, oferujący kompleksowy program wsparcia oraz ofertę edukacyjno-integracyjną skierowaną zarówno do migrantów i migrantek, jak i mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Punkt stanowi przestrzeń wymiany informacji i doświadczeń związanych z migracjami międzynarodowymi oraz codziennym egzystowaniem cudzoziemców i cudzoziemek w społeczności zróżnicowanej kulturowo, religijnie i narodowościowo.

Centrum „Chmielna 26” to otwarte miejsce spotkań dla cudzoziemców i cudzoziemek, w którym można znaleźć informacje przydatne dla codziennego funkcjonowania w Polsce, przede wszystkim kursy języka polskiego, a także specjalistyczne wsparcie w postaci porad prawnych oraz porad zawodowych.

Related Projects