EXPLORE SILESIA

Wymiana młodzieży

Projekt

W wymianie wzięło dział 48 uczestników z 4 krajów – Holandii, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Polski. Celem projektu była aktywizacja młodzieży z różnych krajów Unii Europejskiej do czynnego udziału w kulturze, sporcie oraz promocja historii Polski i Górnego Śląska. Celem projektu było pogłębienie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów, rozwój poczucia solidarności oraz promowanie tolerancji i zrozumienia wśród młodzieży w celu wzmocnienia spójności społecznej w Unii Europejskiej. Przyczyniać się to będzie do poznawania realiów kulturowych i społecznych różnych krajów.

Uczestnicy mieli okazję poznać Śląsk od samego środka. W ramach projektu odbyła się wycieczka edukacyjna do Muzeum Ślądka, warsztaty socjologiczne i historyczne polegające na opowiadaniu legend i przypowieści. Kolejna aktywność była związana ze sztuką i uczestnicy wymiany mogli zapoznać się z architekturą Ślądka – kiedyś i dziś, a polegało to na pokazie fotografii i rycin. Po otrzymaniu informacji o Śląsku młodzież tworzyła własną rzeźbę z gliny, a następnie mieli okazję zapoznać się z kinematografią śląską i jej twórcami.

mlodziez-w-dzialaniu-fundacja-dla-somalii

FINANSOWANIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i programu Młodzież w Działaniu.

Related Projects