MŁODZIEŻ W DEMOKRACJI

CZY ISTNIEJE DEMOKRACJA?

Projekt

Celem projektu było pogłębienie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów, rozwój poczucia solidarności oraz promowanie tolerancji i zrozumienia wśród młodzieży w celu wzmocnienia spójności społecznej w Unii Europejskiej. Przyczyniać się to będzie do poznawania realiów kulturowych i społecznych różnych krajów.

Projekt miał za zadanie ukazać czym jest demokracja, czym są możliwości wynikające z zasad oraz reguł rządzących się tym ustrojem politycznym. Tematyka oraz metody działania projektu poszerzyły wiedzę uczestników oraz osób ze społeczeństwa lokalnego na temat demokracji, tolerancji, wolności, równości oraz innych wartości i zasad rządzących ustrojem demokratycznym.

Każdy z etapów opiewał o określone założenia i tak ważniejszymi punktami projektu były takie działania jak konferencja umożliwiająca poznanie demokracji w teorii oraz praktyce, ukazała mechanizmy demokracji przedstawicielskiej, uczestnicy sami zorganizowali ją dla społeczności lokalnej, stworzenie sieci kontaktów organizacji zainteresowanych działaniami propagującymi zasady demokratyczne, warsztaty międzykulturowe, spotkania z politykami, debaty, rozmowy, prace w grupach.

Wszystkie nasze założenia zostały w pełni zrealizowane. Przyczynili się do tego partnerzy projektu organizacje z Finlandii ASDA RY, Horn Democracy oraz Polski – Fundacja dla Somalii i Stowarzyszenie Somalijskie w RP .

CZAS TRWANIA

Projekt akcji 1.3 Programu „Młodzież w działaniu” Czy istnieje demokracja? realizowany był w okresie od 20.01.2013r do 20.07.2013r.

FINANSOWANIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i programu Młodzież w Działaniu.

mlodziez-w-dzialaniu-fundacja-dla-somalii
Related Projects