Projekt

 

W wymianie młodzieży pt.  'MULTI CULTI – Do not be afraid!’, która odbyła się w Warszawie wzięło udział 48 uczestników z czterech krajów: Wielkiej Brytanii, Polski, Holandii i Norwegii.
Projekt powstał z inicjatywy młodzieży pochodzącej z różnych środowisk społecznych w celu przybliżenia jej rówieśnikom i społeczności europejskiej tematyki Międzykulturowości. W obecnej sytuacji politycznej, medialnej, chcieliśmy przybliżyć inne kultury nie nacechując ich negatywnie jak to jest nam powszechnie przedstawiane. Staraliśmy się kłaść nacisk na różnorodność i wielość kultur w projekcie. Chcieliśmy ukazać , że problemy państw zachodnich, związane z imigracją nie mogą i nie powinny zamykać społeczeństwa europejskiego na inność. Z pojęciem międzykulturowości wiąże się tolerancja i poszanowanie odmienności, które tworzą fundamenty integracji i akulturacji. Dlatego tak ważne jest by ją promować i nie sprowadzać jej tylko do problemu współczesnej Europy.
CELE PROJEKTOWE:
-integracja uczestników
– pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu międzykulturowości
-powiększenie wiedzy z zakresu Historii Europy – pogłębianie wiedzy z zakresu napływu innych kultur do Europy-zwiększenie wiedzy na temat historii Norwegii, jej sytuacji politycznej, struktury ludności, kultury
-zwiększenie wiedzy na temat historii UK, jej sytuacji politycznej, struktury ludności, kultury
-zwiększenie wiedzy na temat historii Holandii, jej sytuacji politycznej, struktury ludności, kultury
-zwiększenie wiedzy z zakresu historii sztuki UK, Holandii, Norwegii
-promowanie tolerancji, otwartości wśród młodych-wspieranie osób uczących się w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w celu  poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego
-znaczne zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników
-zwiększenie wiedzy na temat międzykulturowości, tolerancji
-rozwój umiejętności pracy z technikami, metodami związanymi z integracją społeczności
-podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów wśród uczestników
-zwiększenie zdolności, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru organizacji aktywnych w dziedzinie kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą
– nauka samodzielności i radzenia sobie w różnych sytuacjach,
− rozwój komunikacji międzyludzkiej,
METODY:Warsztaty integracyjne : gry i zabawy na świeżym powietrzu , praca w grupach, romowy, dyskusjeWarsztaty historyczne z mapą i prezentacjami audiowizualnymi.Warsztaty historyczne Polska- struktura społeczna przed 1945 i Po 1945, Prezentacja grupy z Polski. Przedstawianie tła historycznego, religijnego, politycznego.Wycieczka edukacyjna, lekcja historyczna w muzeum Historii Żydów. Warsztaty z zakresu historii Sztuki w Norwegii, Holandii,Polski, W. Brytanii i wpływu innych kultur na jej rozwój. Warsztaty malarstwa, praca w grupach, oddziaływanie sztuki na człowieka.Ukazanie różnorodności i rozwoju dzięki wpływom innych kultur.Prezentacje dzieł i filmów historycznych, praca w grupach, dyskusje.
Wpływ kolonializmu na obecny kształt społeczeństwa UK. Prezentacje audiowizualne, praca w grupach na materiałach historycznych, artykułach, książkach.Warsztaty socjologiczne:obserwacja zachodzących mechanizmów wymiany kulturowej w terenie UK. Pokaz filmów,zdjęć , badań. Warsztaty socjologiczne:wpływ inności na kulturę i społeczeństwo europejskie.

FINANSOWANIE

 

Projekt finanowany ze środków Unii Europejskiej i Programu Erasmus+

Related Projects