ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

SEKTORA PASZ W REJONIE TOGDHEER W SOMALII
polska-pomoc

PARTNER

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

PENHA-Logo

PENHA

PENHA’s mission is to reduce poverty among the pastoralists in the Horn of Africa through the empowerment of communities and to foster sustainable and dignified livestock-based and non-livestock-based livelihoods.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA PASZ W REJONIE TOGDHEER W SOMALII
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA PASZ W REJONIE TOGDHEER W SOMALII
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA PASZ W REJONIE TOGDHEER W SOMALII
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA PASZ W REJONIE TOGDHEER W SOMALII

Projekt

Projekt realizowany był w północno-zachodniej części Somalii (Somaliland) w prowincji Togdheer (rejon Odweyne) w miejscowościach Xaaxi i Qaloocato. Naszym partnerem lokalnym była organizacja PENHA (Pastoral and Environmental Network in the Horn of Africa).

Rezultaty naszych działań w Somalilandzie:

  • przeprowadzono rekultywację 250ha ziemi w okolicach 2 miejscowości w dystrykcie Odweyne w regionie Togdheer;
  • praca 102 pracowników rekrutowanych spośród mieszkańców wsi Qaloocato i Xaaxi – przepracowanie 53 dni przez każdego (5409 dni roboczych);
  • 272 osoby przeszkolone łącznie w ramach projektu;
  • utworzenie 2 spółdzielni produkcji pasz, po 25 członków z każdej wsi;
  • 1000 osób – szacowana liczba rzeczywistych uczestników działań projektowych – nieoficjalni uczestnicy spotkań i szkoleń, warsztatów i innych prac organizacyjnych;
    zakup narzędzi rolniczych rozdanych pracownikom (taczki, szpadle, motyki i worki).

Działania projektowe miały na celu wykształcenie umiejętności rolniczych społeczności lokalnych, popularyzację inicjatyw i wzmocnienie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, struktur spółdzielczych i sektora prywatnego oraz wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców. Działania projektowe w szczególności służyły podniesieniu potencjału ekonomicznego oraz społecznego.

Podstawowe działania skupiały się na rozwoju potencjału rolniczego w regionie Togdheer. Przeprowadzono kultywację gruntów, co było jednocześnie szkoleniem i okazją do wyposażenia rolników w narzędzia. Odbyły się 3 kilkudniowe szkolenia: z zarządzania zasobami naturalnymi, techniczne w zakresu produkcji i zwiększania wartości pasz oraz warsztaty na temat rozpoznania łańcucha wartości produkcji pasz oraz jego analizy. Stworzono 3 oficjalne spółdzielnie skupiające producentów pasz i rolników w tym regionie.

Zmiany te będą mieć bezpośredni wpływ na podniesienie potencjału regionu we wdrażaniu lokalnej polityki zrównoważonego rozwoju. Ponadto, działania projektowe zakładają szkolenia dla miejscowych rolników w zakresie ochrony gleby, wody, lasów (na terenie jest wysoki wskaźnik wycinania i wykorzystania drewna opałowego).

Related Projects