Poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej

ludów pasterskich w prowincji Marsabit w Kenii poprzez zwiększenie zasięgu opieki weterynaryjnej dla zwierząt gospodarskich

Projekt

Wsparcie możliwości lokalnego systemu weterynaryjnego to projekt ukierunkowany na zwiększenie produktywności zwierząt poprzez poprawę ich zdrowotności. Wsparciem objęty zostanie inwentarz żywy należący do ludności dystryktu Chalbi (region Marsabit, Kenia), dla której stanowi on jedyne źródło dochodu oraz główne źródło pożywienia. W 95 proc. należą oni do nomadzkich ludów pasterskich, uzależnionych od hodowli zwierzą.

W projekcie przewidywane są 4 główne komponenty:

1. Utworzenie Mobilnej Kliniki Weterynaryjnej – specjalnego samochodu przystosowanego do celów weterynaryjnych, wyposażonego w sprzęt umożliwiający szybką diagnozę oraz dostosowanie leków do rzeczywistych chorób. Do zadań kliniki należą przeprowadzanie badań, diagnostyka, leczenie oraz szczepienie inwentarza żywego.

2. Szkolenie dla 20 lokalnych weterynarzy w zakresie stosowania przenośnych urządzeń USG w weterynarii, odpowiedniego odczytywania skanów oraz wyboru właściwych sposobów leczenia. Przekazana zostanie również wiedza o zastosowaniu nowych trendów w obszarze diagnostyki, przeciwdziałania epidemiom i reprodukcji zwierząt.

3. Szkolenie przygotowujące do wykonywania pracy dla 25 para-weterynarzy – osób nie posiadających formalnego wykształcenia weterynaryjnego, lecz będących hodowcami dużej liczby zwierząt i mających wiedze tradycyjną oraz cieszących się szacunkiem społeczności lokalnej. Po szkoleniu para-weterynarze będą mogli prowadzić praktykę w obrębie swojej społeczności. Pomoże im w tym zdobyta wiedza o rozpoznawaniu chorób, sposobach raportowania o nich czy dostosowywaniu leków.

4. Utworzenie 3 punktów dystrybucji leków prowadzonych przez przeszkolonych para-weterynarzy. W efekcie zostanie zapełniona luka w systemie dostaw niezbędnych medykamentów, ograniczająca skuteczność działań para-weterynarzy. Magazyny powstaną w kluczowych miejscach migracji zwierząt w dystrykcie Chalbi.logo_PolskaPomoc.

Brak opieki weterynaryjnej znacząco obniża produktywność zwierząt – dają one mniej mleka, mają mniejszą wagę (co przekłada na ilość mięsa), a w wyniku chorób obniża się ich ilość i atrakcyjność rynkowa. W efekcie czego społeczność lokalna nie wykorzystuje w pełni potencjału jaki daje chów zwierząt. Zwiększenie produktywności i ilości zwierząt przełoży się na wzrost bezpieczeństwa żywnościowego- jednego z kluczowych elementów budowania odporności na kryzysy. Zastosowane szczepionki wzmocnią odporność zwierząt w trakcie susz.

polska-pomoc

Projekty współfinansowane

w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2014.

Related Projects