Nic o nas bez nas - lokalnie!WŁĄCZNIK!

Wydarzenie networkingowe dla cudzoziemców oraz członków Krajowej Platformy na rzecz Integracji
PARTNERZY

Projekt „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Miejsce realizacji

Lublin, Kraków, Wrocław, Łódź, Warszawa.

networking-day-fds-event
networking-day-fds-event
networking-day-fds-event
networking-day-fds-event
networking-day-fds-event
networking-day-fds-event
networking-day-fds-event
networking-day-fds-event
networking-day-fds-event
networking-day-fds-event
networking-day
networking-day
networking-day
networking-day
networking-day
networking-day
networking-day
networking-day
networking-day
networking-day
networking-day
networking-day
networking-day
networking-day
networking-day
networking-day
networking-day

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA

Jakie są największe wyzwania dla społeczności migranckich w Polsce? Z jakimi problemami przychodzi migrantom mierzyć się najczęściej? Jak usprawnić działanie polskich polityk migracyjnych? Autorami projektu byli sami migranci, którzy postanowili zebrać głosy samych zainteresowanych z miast skupiających największe społeczności migranckie. Zorganizowano pięć seminariów konsultacyjnych – w Krakowie, Lublinie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu – na których o potrzebach migrantów w poszczególnych regionach wypowiadali się przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, struktur samorządowych i sami migranci.

Nic o nas bez nas – lokalnie!

Projekt miał umożliwić migrantom wypowiedzenie się o najważniejszych problemach w poszczególnych regionach a także zaproponowanie nowych rozwiązań i zebranie postulatów wysuniętych przez tych, którzy są najbardziej zainteresowani – samych migrantów. Całość tej zróżnicowanej problematyki omawiana była w pięciu blokach tematycznych: 1) status prawny pobytu, 2) uczestnictwo w rynku pracy, 3) polityka społeczna, 4) dyskryminacja i zapobieganie jej, 5) uczestnictwo migrantów w życiu społecznym.

„WŁĄCZNIK – Networking Day”

Zwieńczeniem tych spotkań i projektem podsumowującym był warszawski „wŁĄCZNIK – Networking Day” – wydarzenie, na którym zebrali się przedstawiciele urzędów zajmujących się migracjami, organizacji pozarządowych i migrantów. W gronie ekspertów zainteresowani migranci mogli wyrazić swoje zdanie na temat bieżących polskich polityk migracyjnych i wysunąć swoje propozycje. Pozwoliło to także nawiązać nowe partnerstwa między przedstawicielami trzeciego sektora biorącymi udział w spotkaniu.