Centrum Rozwoju Umiejętności Stolarskich

jako szansa na zwiększenie kwalifikacji i zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży z regionu Subukia

PROJEKT

Celem projektu jest zmniejszenie poziomu bezrobocia i podniesienie poziomu kształcenia młodych mieszkańców ubogiego regionu Subukia poprzez budowę warsztatu stolarskiego i stworzenie przylegającego do niego ośrodka szkolenia zawodowego. Stolarnia wraz z ośrodkiem tworzą Centrum Rozwoju Umiejętności Stolarskich, jako dwa elementy integralnej całości. W stolarni odbywa praktyczna nauka zawodu oraz realizacja zleceń, z których dochód będzie pokrywał koszt utrzymania i eksploatacji Centrum.

Nowocześnie wyposażony, z wykwalifikowaną grupą pracowników warsztat jest najlepszym tego typu zakładem w regionie, stosującym innowacyjne metody produkcji. Ośrodek szkolenia zawodowego zaś zapewnia podbudowę teoretyczną i naukę podstaw stolarstwa (dla 45 uczestników rocznie) na poziomie umożliwiającym przystąpienie do państwowego egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez organ ds. certyfikacji NITA.

Certyfikat wydany przez NITA (National Industrial Training Authority), rozpoznawalny nie tylko w Kenii, otworzy uczniom Centrum możliwość znalezienia zatrudnienia u pracodawców indywidualnych i firm na terenie całego kraju i poza jego granicami.

Marketingiem Centrum zajmie się Wolontariusz, który stworzy ofertę handlową, nawiąże kontakty handlowe z potencjalnymi klientami stolarni, ale także zajmie się promocją działań Centrum w regionie i na terenie całego kraju. Partnerem lokalnym projektu jest Zakon Franciszkanów Konwentualnych w Subukia, który pracuje wśród społeczności lokalnej od 7 lat, od ponad 30 lat w Kenii.

Informacje o projekcie

Centrum już działa!

Budynek stolarni powstał zgodnie ze zmodyfikowanym planem architektonicznym, zgodnie ze sztuką budowlaną po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, w tym zgody na budowę.

Zakupionych i zainstalowanych w warsztacie zostało 14 maszyn stacjonarnych w tym nowoczesna maszyna wielofunkcyjna łącząca w sobie 7 samodzielnych funkcji. Warsztat stolarski został wyposażony w profesjonalne maszyny i urządzenia do produkcji mebli z drewna i materiałów drewnopodobnych. Zakupione nowoczesne maszyny, używane zgodnie z przeznaczeniem minimalizują straty przy obróbce materiałów obniżając tym samym koszty produkcji. Dzięki temu pracownicy realizują nowoczesne procesy technologiczne obróbki drewna, co przekłada się na efekt ekonomiczny. Warsztat stolarski jest najnowocześniejszym obiektem tego typu w całym regionie Nakuru.

Po zakończeniu budowy i wyposażeniu warsztatu w maszyny i urządzenia otrzymaliśmy w pełni funkcjonalny, profesjonalny warsztat stolarski. Stolarnia od grudnia 2014 roku realizuje zamówienia komercyjne na produkcję mebli. Warsztat zatrudnia 16 pracowników, którzy otrzymują regularne wynagrodzenie za pracę. Zainstalowane maszyny, obsługiwane przez wykwalifikowanych pracowników dają możliwość pracy na zasadach linii produkcyjnej oraz specjalizacji. Nowoczesne maszyny, wykwalifikowani pracownicy i powtarzalność działań pozwala na skrócenie produkcji pojedynczego mebla, a przez to na zwiększenie wydajności.

Zatrudniono 5 wykwalifikowanych pracowników do pracy w warsztacie. Realizują powierzone im zadania przez co nabierają nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, a warsztat przyjmuje coraz bardziej złożone zamówienia i zwiększa swoją efektywność.

W warsztacie jest zatrudnionych 12 praktykantów. Do obowiązków praktykantów należy: wykonywanie prostych prac pomocniczych (szlifowane, klejenie, malowanie), praca przy rozładunku, załadunku materiałów i wyrobów gotowych, prace porządkowe w warsztacie, praca zawsze pod nadzorem pracownika wykwalifikowanego, całkowity zakaz pracy na maszynach i urządzeniach elektrycznych. Kolejnych trzech praktykantów zostanie zatrudnionych w styczniu 2015 roku przy budowie i wyposażeniu warsztatu.

Kierownik i pracownicy wykwalifikowani wytwarzają kolejne meble wzorcowe. Stanowią one na bieżąco poszerzaną i aktualizowaną ofertę produkcyjną stolarni. Stałe poznawanie możliwości technologicznych posiadanych maszyn i urządzeń do obróbki drewna pozwala na stałe poszerzanie wytwarzanego asortymentu.

Stolarnia przyjęła do realizacji cztery komercyjne zamówienia na wyprodukowanie łącznie 1009 sztuk różnego asortymentu mebli z drewna i materiałów drewnopochodnych. W trakcie trwania budowy, jej postępy można było śledzić na profilu Facebook (kliknij, aby zobaczyć więcej!).

www.subukia-ctc.com

Zdjęcia z budowy obiektu

www.subukia-ctc.com

Projekt współfinasowany przez MSZ w ramach polskiej pomocy rozwojowej

Related Projects