Poszukujemy Koordynatora/koordynatorki ds. szkoleń, sesji i wydarzeń

W związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Koordynatora/koordynatorki ds. szkoleń, sesji i wydarzeń.

Głównym celem projektu jest stworzenie wyspecjalizowanego programu integracyjnego i aktywizacji zawodowej cudzoziemców. Działania projektowe realizowane przez Fundację obejmują prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych zapewniających indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, psychologiczne, realizuję programu asystentów międzykulturowych wywodzących się ze środowisk migranckich, kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania z elementami kultury i działaniami integracyjnymi, program przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i aktywizacji na rynku pracy, a także cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

* przygotowanie szczegółowego programu szkolenia oraz przygotowanie dokumentacji metodycznej i dydaktycznej szkolenia,

* pomoc metodyczna w procesie rekrutacji beneficjentów na szkolenia,

* merytoryczne czuwanie nad przebiegiem szkolenia stacjonarnego,

* bezpośrednią obsługę uczestników w związku ze wsparciem przed- i poszkoleniowym i nierzadko występującymi potrzebami jednostkowymi uczestników mając na uwadze, że szkolenia będą realizowane w bardzo długim cyklu i będzie to wymagało bieżącej bezpośredniej komunikacji z beneficjentami,

* stały kontakt z uczestnikami szkoleń, ale tez będzie prowadzić i moderować kontakty z osobami, które zakończyły już szkolenia w celu stworzenia ‘networkingu’ poszkoleniowego, m.in. w ramach planowanej grupy zamkniętej na Facebooku,

* komunikacja z uczestnikami w kwestii dodatkowego wsparcia poszkoleniowego i kontaktu z poszczególnymi doradcami, prowadzenie kalendarza spotkań i kierowanie beneficjentów do właściwych doradców,

* nadzór nad przygotowywanymi autorskimi materiałami dydaktycznymi oraz pomocami dydaktycznymi,

* pomoc merytoryczna przy tworzeniu raportów kwartalnych z realizacji szkolenia.

Miejsce świadczenia usług: Warszawa (z podróżami na obszarze województwa mazowieckiego)

Czas świadczenia usług: praca w niepełnym wymiarze godzin, 20 godzin tygodniowo

Termin obowiązywania umowy: wrzesień 2018 – luty 2021.

WYMAGANIA:

Kwalifikacje wymagane:

1. Wykształcenie wyższe.

2. 3-letnie doświadczenie zawodowe w koordynacji działań szkoleniowych, koordynacji projektów lub wsparcia integracyjnego.

3. Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym.

4. Biegła znajomość języka angielskiego, w mowie i piśmie.

Kwalifikacje pożądane:

1. Znajomość pozaeuropejskich języków obcych (m.in. ukraiński, rosyjski, arabski, farsi/dari, hindi, suahili, inne rzadsze języki obce).

UMIEJĘTNOŚCI I PREDYSPOZYCJE:

* bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy pod presją czasu, w zmieniających się dynamicznie warunkach,

* biegła obsługa programów Word, Excel, Power Point, podstawowa obsługa programów i narzędzi marketingowych oraz social media,

* sumienność i zaangażowanie, kreatywność, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, odporność na stres,

* zdolności interpersonalne, gotowość do uczenia się.

JAK APLIKOWAĆ?

1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny.

2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.

3. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę w ramach wskazanego wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków.

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 do godz. 16:30.

– osobiście w siedzibie Fundacji;

– pocztą elektroniczną na adres HR@fds.org.pl z tytułem wiadomości: Rekrutacja: Koordynator/koordynatorka ds. szkoleń, sesji i wydarzeń

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się TUTAJ.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.