Poszukujemy lektorów/lektorek języka polskiego jako obcego!

[vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/praca2Obszar-roboczy-1.png” crop=”false”][mk_padding_divider][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]W związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko lektora/lektorki języka polskiego jako obcego.

Głównym celem projektu jest stworzenie wyspecjalizowanego programu integracyjnego i aktywizacji zawodowej cudzoziemców. Działania projektowe realizowane przez Fundację obejmują prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych zapewniających indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, psychologiczne, realizuję programu asystentów międzykulturowych wywodzących się ze środowisk migranckich, kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania z elementami kultury i działaniami integracyjnymi, program przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i aktywizacji na rynku pracy, a także cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Zakres obowiązków[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 1. prowadzenie zajęć z języka polskiego jako obcego w formie kursów obejmujących 60 godzin lekcyjnych (jedna lekcja to 45 minut zegarowych)
 2. systematyczne prowadzenie dokumentacji zajęć
 3. przygotowanie i organizacja integracyjno-językowych zajęć „poza klasą”, w wymiarze dwóch wyjść w ramach jednego kursu
 4. współpraca z koordynatorką kursów przy działaniach, w które zaangażowani są beneficjenci kursów

Miejsce świadczenia usług: Warszawa

Czas świadczenia usług: w ramach ustalonego z koordynatorką kursów grafika kursów i planu tygodniowego zajęć: 1 kurs to 60 godzin lekcyjnych po 45 minut zegarowych

Termin obowiązywania umowy: czerwiec 2020 – luty 2021

Liczba stanowisk: nieokreślona na etapie zaproszenia do składania ofert – liczba ostatecznie wybranych osób będzie zależała od predyspozycji językowych, doświadczenia w pracy z poziomami nauczania lub profilami grup, również faktycznej dyspozycyjności

UWAGA:

Niniejsze postępowanie konkursowe jest przeprowadzone w okresie ogłoszonego w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego. Cały proces rekrutacji będzie odbywał się w formie zdalnej, za pomocą narzędzi elektronicznych. W związku z sytuacją epidemiologiczną, również kursy językowe w Fundacji obecnie odbywają się online. W zależności od rozwoju sytuacji, Fundacja będzie nadal realizowała kursy w formie zdalnej a wyjścia „poza klasę” nie będą realizowane, lub będą to kursy prowadzone już w formie stacjonarnej wraz z wyjściami. Forma prowadzenia zajęć i współpracy z koordynatorem będzie zależała od tych czynników.[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Wymagania[/mk_fancy_title][vc_column_text]Kwalifikacje wymagane:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (filologiczne, lingwistyczne, kulturoznawstwo, pedagogiczne lub pokrewne) lub w trakcie studiów magisterskich.
 2. Biegła znajomość języka obcego
 3. Min. pół roku doświadczenia w nauczaniu języka.

Kwalifikacje pożądane:

 1. Doświadczenie w pracy z grupą.
 2. Znajomość podręczników do polskiego jako obcego oraz narzędzi multimedialnych (programów, aplikacji mobilnych, platform służących do pracy zdalnej) pomocnych w nauce języków obcych.
 3. Doświadczenie pracy w instytucji działającej w obszarze migracji lub doświadczenie we współpracy z osobami z następujących obszarów: Ukrainy, Białorusi, Rosji, krajów Kaukazu, krajów Bliskiego Wschodu, Afryki, krajów Azji Centralnej, Azji Południowej, Wietnamu, Chin, Ameryki Środkowej i Południowej

[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Umiejętności i predyspozycje:[/mk_fancy_title][vc_column_text]Bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność i zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność, zdolności interpersonalne, gotowość do uczenia się.[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”20″][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Jak aplikować?[/mk_fancy_title][vc_column_text]

 1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny.
 2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.
 3. Oferta musi zawierać ofertę cenową brutto za 1 (jedną) godzinę lekcyjną (45 minut)
 4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 maja 2020 do godz. 20:00 pocztą elektroniczną na adres HR@fds.org.pl z tytułem wiadomości: Rekrutacja: Lektor/lektorka języka polskiego jako obcego
 5. Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj.

[/vc_column_text][mk_padding_divider][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/stopka-aktualna_05.09.2018.png” crop=”false” link=”https://goo.gl/forms/Ca39q9Viij1MlHr73″ align=”center”][vc_column_text]Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]