Oferta pracy – asystent beneficjenta

Fundacja dla Somalii poszukuje asystenta ds. obsługi beneficjenta w ramach projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”. Oferta ważna do 25 czerwca 2018.

Szukamy do długofalowej współpracy osoby z doświadczeniem pracy z cudzoziemcami, która posługuje się j. angielskim, polskim i rosyjskim, a także posiada podstawową wiedzę z zakresu spraw cudzoziemców na Mazowszu i ma duże umiejętności organizacyjne. Kluczową kompetencją jest umiejętność jasnego i obrazowego sposobu konstruowania myśli i empatia oraz cierpliwość.

Pełna oferta i kryteria oceny kandydatów na to stanowisko opisane zostały w dokumencie załączonym do niniejszego ogłoszenia.

                      Kliknij TUTAJ aby pobrać ofertę.

 

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 25 czerwca 2018 na adres: legal@fds.org.pl  (w tytule: „Rekrutacja: asystent ds. beneficjentów) lub osobiście w siedzibie Fundacji dla Somalii (ul. Bracka 18/63, Warszawa). CV powinno zawierać klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele obecnej i przyszłych rekrutacji w Fundacji dla Somalii.

Oferty złożone po terminie oraz niespełniające wymaganych kwalifikacji nie będą rozpatrywane.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.