Poszukujemy doradców zawodowych

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/praca2Obszar-roboczy-1.png” crop=”false”][mk_padding_divider][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Doradcy zawodowego w związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Głównym celem projektu jest stworzenie wyspecjalizowanego programu integracyjnego i aktywizacji zawodowej cudzoziemców. Działania projektowe realizowane przez Fundację obejmują prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych zapewniających indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, psychologiczne, realizuję programu asystentów międzykulturowych wywodzących się ze środowisk migranckich, kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania z elementami kultury i działaniami integracyjnymi, program przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i aktywizacji na rynku pracy, a także cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Zakres obowiązków[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 • Udzielenie porad z zakresu doradztwa zawodowego zarówno w Warszawie, jak i delegaturach na terenie województwa mazowieckiego, osobiście, mailowo i telefonicznie,
 • Sporządzanie CV dla beneficjentów oraz przekazywanie informacji o możliwościach znalezienia zatrudnienia w Polsce,
 • Poszukiwanie możliwości i kanałów promocji zawodowej beneficjentów,
 • Sesje wspierające i aktywizacyjne dla beneficjentów z zakresu budowania kariery i rozwoju zawodowego,
 • Obowiązki sprawozdawcze i raportowanie do koordynatora działania,
 • Pisanie i redagowanie tekstów oraz materiałów związanych z doradztwem zawodowym w zakresie działań projektowych.

Miejsce świadczenia usług:Warszawa (z podróżami na obszarze województwa mazowieckiego)

Czas świadczenia usług: świadczenie usług w niezupełnym wymiarze godzin, 26 godzin tygodniowo rozdysponowane między kilku doradców różnych specjalności i posługujących się różnymi językami

Planowany termin obowiązywania umowy: październik 2019 – luty 2021

Liczba stanowisk: więcej niż jedno, w zależności od znajomości języków i specjalizacji kandydatów[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Wymagania[/mk_fancy_title][vc_column_text]Kwalifikacje wymagane:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (socjologia, psychologia lub inne pokrewne),
 • min. jednoroczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego lub kształtowania kariery lub coachingu personalnego w zakresie aktywizacji zawodowej lub w dziale HR w obszarze rekrutacji i budowania kariery,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu tematyki związanej z doradztwem zawodowym.

Kwalifikacje pożądane:

 • dobra znajomość języka angielskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego w mowie i piśmie

[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”20″][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Jak aplikować?[/mk_fancy_title][vc_column_text]

 1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny.
 2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.
 3. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę w ramach wskazanego wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków.
 4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2019 do godz. 17:00.
  – osobiście w siedzibie Fundacji; – pocztą elektroniczną na adres HR@fds.org.pl z tytułem wiadomości: Doradca zawodowy

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj.[/vc_column_text][mk_padding_divider][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/stopka-aktualna_05.09.2018.png” crop=”false” link=”https://goo.gl/forms/Ca39q9Viij1MlHr73″ align=”center”][vc_column_text]Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]