Poszukujemy psychologa do naszego projektu

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/praca2Obszar-roboczy-1.png” crop=”false”][mk_padding_divider][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]W związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Psychologa.

Głównym celem projektu jest stworzenie wyspecjalizowanego programu integracyjnego i aktywizacji zawodowej cudzoziemców. Działania projektowe realizowane przez Fundację obejmują prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych zapewniających indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, psychologiczne, realizuję programu asystentów międzykulturowych wywodzących się ze środowisk migranckich, kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania z elementami kultury i działaniami integracyjnymi, program przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i aktywizacji na rynku pracy, a także cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Zakres obowiązków[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 • Poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów,
 • Sesje dla beneficjentów z zakresu komunikacji międzykulturowej,
 • Obowiązki sprawozdawcze i raportowanie do koordynatora działania,
 • Pisanie i redagowanie tekstów oraz materiałów związanych z komunikacją międzykulturową i psychologią w zakresie działań projektowych.

Miejsce świadczenia usług: Warszawa

Czas świadczenia usług: świadczenie usług w niepełnym wymiarze godzin, 6 godzin tygodniowo

Planowany termin obowiązywania umowy: luty 2020 – luty 2021

Liczba stanowisk: liczba stanowisk zależy od znajomości języków kandydatów i ich specjalizacji[/vc_column_text][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Wymagania[/mk_fancy_title][vc_column_text]Kwalifikacje wymagane:

 • wykształcenie wyższe psychologia
 • biegła znajomość języka angielskiego i języka polskiego w mowie i piśmie,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie komunikacji międzykulturowej i umiejętności miękkich,
 • doświadczenie w pracy w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć lub przemocy w rodzinie,
 • doświadczenie w zakresie sesji/poradnictwa psychologicznego, preferowane z cudzoziemcami,

Kwalifikacje pożądane:

 • rozpoczęta lub ukończona szkoła psychoterapii,
 • specjalizacja w ramach studiów – pomoc psychologiczna dla migrantów i tematyka integracji
 • dodatkowe szkolenia i kursy, w tym mediacje,
 • znajomość dodatkowego języka lub języków, w tym rosyjskiego

[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”20″][mk_fancy_title style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Jak aplikować?[/mk_fancy_title][vc_column_text]1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny.

2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.

3. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę w ramach wskazanego wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków.

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 stycznia 2020 do godz. 16:30.

– osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II. – pocztą elektroniczną na adres HR@fds.org.pl z tytułem wiadomości: Rekrutacja: Psycholog

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj.[/vc_column_text][mk_padding_divider][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/stopka-aktualna_05.09.2018.png” crop=”false” link=”https://goo.gl/forms/Ca39q9Viij1MlHr73″ align=”center”][vc_column_text]Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]