Poszukujemy doradcy zawodowego!

Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Doradcy zawodowego, który będzie członkiem zespołu projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Głównym celem projektu jest stworzenie wyspecjalizowanego programu integracyjnego i aktywizacji zawodowej cudzoziemców. Działania projektowe realizowane przez Fundację obejmują prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych zapewniających indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, psychologiczne, realizuję programu asystentów międzykulturowych wywodzących się ze środowisk migranckich, kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania z elementami kultury i działaniami integracyjnymi, program przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i aktywizacji na rynku pracy, a także cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych.

Zakres obowiązków

 • Udzielenie porad z zakresu spraw zawodowych, kadrowych oraz ubezpieczeń społecznych osobiście, mailowo i telefonicznie,
 • Pisanie i redagowanie tekstów oraz materiałów w zakresie spraw kadrowych, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,
 • Prowadzenie szkoleń i sesji wewnątrzorganizacyjnych z zakresu spraw zawodowych, kadrowych oraz ubezpieczeń społecznych,
 • Poszukiwanie możliwości i kanałów informowania beneficjentów,
 • Obowiązki sprawozdawcze i raportowanie do koordynatora działania

Miejsce świadczenia usług: Warszawa

Czas świadczenia usług: świadczenie usług w niezupełnym wymiarze godzin, średnio 5 godzin tygodniowo

Planowany termin obowiązywania umowy: marzec 2020 – luty 2021

Liczba stanowisk: jedno

Wymagania

Kwalifikacje wymagane:

 • wykształcenie wyższe;
 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy w zakresie spraw kadrowych, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu tematyki związanej ze sprawami kadrowymi, zatrudnieniem i prawem prac

Kwalifikacje pożądane:

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego w mowie i piśmie

Jak aplikować?

 1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny.
 2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.
 3. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę w ramach wskazanego wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków.
 4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 marca 2020 do godz. 17:00- osobiście w siedzibie Fundacji; – pocztą elektroniczną na adres HR@fds.org.pl z tytułem wiadomości: Doradca zawodowySzczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.