Poszukujemy hiszpańskojęzycznego Asystenta Międzykulturowego do naszego projektu (tylko cudzoziemcy)

W ramach realizowanego projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta Międzykulturowego z językiem hiszpańskim.

Głównym celem projektu jest stworzenie wyspecjalizowanego programu integracyjnego i aktywizacji zawodowej cudzoziemców. Działania projektowe realizowane przez Fundację obejmują prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych zapewniających indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, psychologiczne, realizuję programu asystentów międzykulturowych wywodzących się ze środowisk migranckich, kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania z elementami kultury i działaniami integracyjnymi, program przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i aktywizacji na rynku pracy, a także cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych.

Zakres obowiązków

 • rekrutacja nowych beneficjentów działań projektowych w swojej grupie narodowo-językowo-kulturowej,
 • prowadzenie dyżurów ogólnego doradztwa integracyjnego według ustalonego grafika i zadań,
 • uczestnictwo w programie szkoleniowym i sesjach superwizyjnych,
 • wsparcie beneficjentów w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw związanych z życiem codziennym (poza biurem),
 • bezpośrednie wsparcie punktu konsultacyjnego i innych działań projektowych (m.in. kierowanie beneficjentów do poszczególnych doradców, wsparcie doradców w trakcie konsultacji w razie konieczności),
 • promocja działań projektowych Fundacji i Partnerów przez kanały nieformalne i przy pomocy materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • raportowanie i ewaluacja do zespołu merytorycznego.

Miejsce świadczenia usług: Warszawa (z podróżami na obszarze województwa mazowieckiego).

Czas świadczenia usług: praca w niepełnym wymiarze godzin, w zależności od grafika i zapotrzebowania – do 20 godzin tygodniowo.

Termin obowiązywania umowy: wrzesień 2019 – luty 2021.

Wymagania

Kwalifikacje wymagane:

 • Cudzoziemiec albo obywatel polski mający pochodzenie cudzoziemskie.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Natywny poziom znajomości języka hiszpańskiego.

Kwalifikacje pożądane:

 • Przynajmniej komunikatywna znajomość języka polskiego.
 • Doświadczenie w pracy socjalnej lub wsparciu migrantów lub w ramach projektów migranckich w Polsce.

Umiejętności i predyspozycje

 • doświadczenie w procesie integracji w Polsce i motywacja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • zdolności interpersonalne, gotowość do uczenia się,
 • motywacja do pomagania i doradztwa integracyjnego w bardzo różnych kontekstach,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu i w zmieniających się dynamicznie warunkach,
 • sumienność i zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność i elastyczność.

Jak aplikować?

Jako ofertę należy przesłać CV w języku polskim albo angielskim na adres mailowy hr@fds.org.pl w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 do godz. 16:00.

Do kolejnego etapu zostaną zaproszeni kandydaci, którzy posiadają wymagane kwalifikacje

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.