Poszukujemy prawnika/prawniczki!

Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Prawnika w związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zakres obowiązków

 • przyjmowanie beneficjentów cudzoziemców podczas dyżuru w celu udzielania porad prawnych,
 • udzielanie konsultacji przez telefon i email,
 • pisanie projektów pism,
 • doradztwo w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i prawa pracy, a w szczególności legalnej pracy cudzoziemców.

Miejsce świadczenia usług: w Warszawie oraz delegatury WUM w Radomiu i Płocku (koszty dojazdu i diet pokrywa Fundacja dla Somalii w ramach zasad określonych w oddzielnym regulaminie)

Czas świadczenia usług: minimum 16 godzin w miesiącu, zgodnie z ustaleniami Koordynatora Projektu i w ramach grafików innych doradców

Termin obowiązywania umowy: od stycznia 2019 do lutego 2021

Wymagania

Kwalifikacje wymagane:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • biegła znajomość angielskiego i dodatkowego języka w mowie i piśmie,
 • minimum dwuletnie doświadczenia w pracy w zakresie poradnictwa i obsługi prawnej,

Kwalifikacje pożądane:

 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z migrantami w pracy prawniczej,
 • szkolenie związane z poradnictwem i komunikacją międzykulturową,

Umiejętności i predyspozycje

 • umiejętność pisania i redagowania pism,
 • wrażliwość na pracę z klientem międzykulturowym,
 • umiejętność logicznego pisania i wnioskowana.

Jak aplikować?

1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny.

2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.

3. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę w ramach wskazanego wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków.

4. Ofertę należy złożyć w terminie 31 grudnia 2018 r. do godz. 16.00

– osobiście w siedzibie Fundacji;

– pocztą elektroniczną na adres hr@fds.org.pl z tytułem wiadomości: Rekrutacja: Prawnik

Głównym celem projektu jest stworzenie wyspecjalizowanego programu integracyjnego i aktywizacji zawodowej cudzoziemców. Działania projektowe realizowane przez Fundację obejmują prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych zapewniających indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, psychologiczne, realizuję programu asystentów międzykulturowych wywodzących się ze środowisk migranckich, kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania z elementami kultury i działaniami integracyjnymi, program przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i aktywizacji na rynku pracy, a także cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.