FAMI – „Wspieramy cudzoziemców na Mazowszu”

[vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/GLOWNYObszar-roboczy-1-background.png” image_width=”1200″ image_height=”545″ crop=”false” align=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][mk_padding_divider][mk_fancy_title size=”26″ font_family=”none”]Fundacja dla Somalii realizuje projekt wsparcia cudzoziemców w Województwie Mazowieckim w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. [/mk_fancy_title][mk_dropcaps style=”fancy-style”]W[/mk_dropcaps][vc_column_text]

spólnie z Fundacją Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” – Liderem Projektu oraz Fundacją Polskie Forum Migracyjne w okresie kwiecień 2021 – marzec 2022 realizujemy projekt pt. „Wsparcie cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do podmiotów zainteresowanych działalnością na rzecz integracji cudzoziemców, jak i do cudzoziemców, obywateli państw trzecich, przebywających na Mazowszu. Działania związane z projektem mają zwiększyć kompetencje kadr pracujących z cudzoziemcami oraz przygotować cudzoziemców do życia w nowych warunkach.  Dla personelu pracującego z cudzoziemcami przewidziane są warsztaty kompetencyjne kształtujące umiejętności do pracy z beneficjentem, szkolenia z obsługi klienta cudzoziemskiego oraz szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli pracujących z dzieckiem cudzoziemskim.

Równocześnie będą podejmowane działania niezbędne dla pożądanego przebiegu integracji cudzoziemców. Dla cudzoziemców działania projektowe oferują:

 • punkty konsultacyjno-informacyjne zapewniające indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, psychologiczne,
 • poszerzanie wiedzy i kompetencji liderów środowisk migranckich,
 • wsparcie doradców integracyjnych, którzy staną się wyszkolonymi „łącznikami” między usługami oferowanymi cudzoziemcom a organizacjami oferującymi wsparcie, jak również przedstawicielami środowisk migrantów,
 • kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania z elementami kultury i działaniami integracyjnymi,
 • program wsparcia dla szkół kształcących dzieci cudzoziemskie (asystentów międzykulturowych oraz zajęcia międzykulturowe dla uczniów klas, w których uczą się dzieci cudzoziemskie);
 • program wsparcia dla mam-migrantek,
 • kompendium wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i aktywizacji na rynku pracy,
 • dostęp do specjalistycznych informacji i wiedzy na temat różnych aspektów życia w Polsce (w tym informatory i poradniki dla cudzoziemców, broszury, ulotki);
 • cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych, gdzie cudzoziemcy mogą zaprezentować swoją kulturę, spotkać innych cudzoziemców oraz poznać Polaków i zaznajomić się z polską kulturą.

Dla społeczeństwa przyjmującego planowane są imprezy i wydarzenia integracyjne oraz międzykulturowe, umożliwiające wzajemne poznawanie się osób różnych kultur, nawiązanie dialogu oraz znoszenie barier i różnic.

Fundacja dla Somalii realizuje następujące działania:

 1. Organizacja punktu konsultacyjnego, w którym dyżuruje prawnik, doradca kariery/doradca zawodowy i doradcy integracyjni.
 2. Kursy języka polskiego z elementami wiedzy o kulturze polskiej.
 3. Organizacja cyklu sesji informacyjnych pt. „ABC Mieszkam w Polsce”.
 4. ABC Przedsiębiorczości – cykl szkoleń i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
 5. Organizacja wydarzeń międzykulturowych.
 6. Organizacja lekcji międzykulturowych w szkołach.
 7. Działania promocyjno-informacyjne o zakresie prowadzonych działań w ramach projektu.

[/vc_column_text][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/stopka-nowa.png” image_width=”1134″ image_height=”496″ crop=”false”][vc_column_text]Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″]