Wsparcie doradców integracyjnych

[vc_row][vc_column][mk_image src=”https://fds.org.pl/wp-content/uploads/2018/07/Obszar-roboczy-1-kopia-5-01-01.png” image_width=”1000″ image_height=”630″ crop=”false”][vc_column_text align=”center”][/vc_column_text][vc_column_text]Potrzebujesz wsparcia i porad dotyczących codziennych sytuacji życiowych? Nie wiesz jak zintegrować się z sąsiadami, a nawiązywanie kontaktu z osobami z najbliższego otoczenia czy pracy sprawia Ci trudność przez różnice kulturowe i brak znajomości języka na wysokim poziomie? Chcesz się poczuć w Polsce jak w domu, ale natrafiasz na różne przeciwności? Nasi doświadczeni doradcy integracyjni wesprą Cię w trudnych krokach integracji z mieszkańcami Mazowsza.

[Русская версия ниже]

 

Fundacja dla Somalii otworzyła specjalny punkt informacyjno-doradczy, w którym pierwszym kontaktem dla Ciebie będą doradcy integracyjni. Są to osoby, będące niegdyś liderami środowisk imigranckich, wspierającymi własne grupy narodowe lub kulturowe oraz aktywnie pomagające osobom korzystającym z usług Fundacji. Doradcynie tylko służyć Ci będą poradą i pomocą w załatwieniu codziennych spraw, ale dzięki ich szerokiemu wykształceniu, różnorodnemu doświadczeniu i pochodzeniu, poczujesz, że będą oni dla Ciebie realnym wsparciem.

W punktach informacyjno-doradczych oferujemy Ci różnorodne i kompleksowe konsultacje m.in. w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działań zwiększających kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_padding_divider][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_fancy_title tag_name=”h3″ style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]W jaki sposób udzielimy Ci wsparcia?[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Obecnie nasi doradcy i doradczynie udzielają wsparcia podczas dyżurów online, a także drogą mailową i telefoniczną. Pozwala to objąć także te osoby, które ze względu na obowiązki szkolne lub zawodowe, nie mogą osobiście przyjść do Fundacji w godzinach dyżurów.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_fancy_title tag_name=”h3″ style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Kiedy jesteśmy dla Ciebie dostępni?[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Poniedziałek-piątek , Prosimy o umawianie się telefonicznie bądź mailowo

Kontakt:

+48 22 658 04 87
biuro@fds.org.pl albo senait@fds.org.pl[/vc_column_text][vc_separator color=”black” border_width=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text align=”center”]

АССИСТЕНТЫ ПО МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ВЗАИМОДЕЙСВИЮ

[/vc_column_text][vc_column_text]Вам нужна поддержка и консультации в повседневной жизни? Вы не знаете, как интегрироваться с соседями, а устанавливать контакты с людьми из ближайшего окружения или работать сложно из-за культурных различий и отсутствия языковых навыков на высоком уровне? Вы хотите чувствовать себя в Польше, как дома, но сталкиваетесь с различными проблемами? Наши опытные ассистенты поддержат вас в разрешении проблем, связанных с интеграцией с жителями Мазовии.

Фонд для Сомали открыл специальный информационно-консультативный пункт, в котором мультикультурные ассистенты станут для вас первым контактным лицом. Это люди, которые когда-то были лидерами иммигрантских общин, поддерживали свои национальные или культурные группы, и активно помогали людям пользоваться услугами Фонда. Ассистенты будут вас не только консультировать и оказывать помощь в решении повседневных вопросов, но благодаря их широкому образованию, разнообразному опыту и происхождению вы почувствуете, что они будут для вас реальной поддержкой.

В информационно- консультационных пунктах мы предлагаем вам разнообразные комплексные консультации, в том числе, в вопросах легализации пребывания, административных и юридических прав, прав работников, консультации и помощь в вопросах интеграции, психологической и социальной областях, по уходу за детьми и воссоединению семей, в активизации контактов и интеграции с польским обществом.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_padding_divider][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_fancy_title tag_name=”h3″ style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]

Как осуществляется поддержка?

[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Наши ассистентв оказывают помощь во время своего дежурства онлайн, а также по электронной почте и телефону. Это также позволяет лицам, которые из-за школьных или профессиональных обязанностей не могут лично прийти в Фонд в его часы работы, воспользоваться поддержкой.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_fancy_title tag_name=”h3″ style=”true” color=”#00afec” size=”26″ txt_transform=”uppercase” font_family=”none”]Часы работы:[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Понедельник-пятница. Просим звонить или писать с целью планирования консультации или встречи онлайн.

Контактное лицо:

+48 22 658 04 87

biuro@fds.org.pl или senait@fds.org.pl[/vc_column_text][vc_column_text disable_pattern=”false”]Проект софинансируется из Национальной программы Фонда убежища, миграции и интеграции

Ответственность за содержание лежит исключительно на авторе, а Европейская комиссия и Министерство внутренних дел и администрации не несут ответственности за использование предоставленной информации.[/vc_column_text][vc_column_text align=”center”][/vc_column_text][vc_column_text disable_pattern=”false”]Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]