ANTY-PRZEMOC

O projekcie

Nasz nowy projekt: ANTY-PRZEMOC

Fundacja dla Somalii rozpoczęła realizację projektu mającego na celu zwiększenie dostępu cudzoziemców do usług nakierowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W ramach tego projektu planujemy następujące działania:

  1. Przeprowadzenie badania dostępności usług interwencyjnych i specjalistycznych dla migrantów-ofiar przemocy w rodzinie w Warszawie
  2. Organizacja 10 sesji informacyjnych związanych z tematyką przemocy w rodzinie i innych form przemocy – sesję odbędą się we wtorki w okresie od 29 października do 10 grudnia, a 10 grudnia odbędzie się panel dyskusyjny
  3. Włączenie się do międzynarodowej „Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”  w dniach 25 listopada – 10 grudnia 2019. Fundacja zorganizuje działania informacyjne i aktywistyczne na swoich mediach społecznościowych, przygotujemy pakiet ulotek, plakatów oraz pomarańczowych przypinek z motto obchodów Kampanii. Dodatkowo, zorganizujemy warsztaty dla kobiet w dniu 16 listopada (sobota), a w pierwszym dniu Kampanii, tj. 25 listopada, zorganizujemy pikietę na ulicach Warszawy rozdając mandarynki i mateirały promocyjne w kolorze pomarańczowym, aby w taki sposób zakomunikować nasz sprzeciw przemocy.

Bardzo serdecznie zapraszamy do włączenia się z nami w Kampanię, udziału w sesjach informacyjnych i śledzenia naszego Facebooka, aby dowiadywać się o tym, w jaki sposób możecie się włączyć!

Projekt „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach migranckich poprzez działania informacyjne oraz włączenie się do kampanii “16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” w dniach 25 listopada – 10 grudnia 2019” jest finansowany ze środków m.st. Warszawa.

warszawa, urząd miasta, projekt