FAMI – „Wspieramy cudzoziemców na Mazowszu”

O projekcie

Fundacja dla Somalii realizuje projekt wsparcia cudzoziemców w Województwie Mazowieckim w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Wspólnie z Fundacją Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” – Liderem Projektu oraz Fundacją Polskie Forum Migracyjne w okresie kwiecień 2021 – marzec 2022 realizujemy projekt pt. „Wsparcie cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do podmiotów zainteresowanych działalnością na rzecz integracji cudzoziemców, jak i do cudzoziemców, obywateli państw trzecich, przebywających na Mazowszu. Działania związane z projektem mają zwiększyć kompetencje kadr pracujących z cudzoziemcami oraz przygotować cudzoziemców do życia w nowych warunkach.  Dla personelu pracującego z cudzoziemcami przewidziane są warsztaty kompetencyjne kształtujące umiejętności do pracy z beneficjentem, szkolenia z obsługi klienta cudzoziemskiego oraz szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli pracujących z dzieckiem cudzoziemskim.