Namaste Polsko! Podsumowanie

O projekcie

Namaste Polsko! Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją  Hindusów w Polsce. Konferencja podsumowująca projekt odbyła się 19 lutego 2015 roku w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie.

W skład głównego zespołu wchodziły trzy badaczki:

    • Iwona Bąbiak – Kierowniczka Projektu – socjolożka, psycholożka społeczna, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,
    • dr Katarzyna Gmaj – socjolożka, adiunktka na Wydziale Ekonomii Zarządzania, Uczelnia Łazarskiego,
    • Helena Patzer – antropolożka, doktorantka Instytutu Etnologii i Antropologii, Uniwersytet Warszawski.

Badania nad integracją Hindusów prowadzone są w takich krajach jak Kanada, Stany Zjednoczone czy Anglia. Jednak choćby ze względu na liczebność diaspory hinduskiej w tych państwach w porównaniu z Polską, przekładalność tych wniosków na grunt polski jest mocno ograniczona. Działania integracyjne natomiast nie mogą być oderwane od potrzeb konkretnych grup imigranckich. Chociaż część trudności może być podobna dla wszystkich imigrantów (wśród nich np. nauka języka), to należy pamiętać, że poszczególne grupy napotykają specyficzne dla siebie bariery na drodze do integracji.

Programy integracyjne muszą to uwzględniać. Powinny ponadto brać pod uwagę kontekst polskiego społeczeństwa oraz możliwości państwa. Zakończone właśnie badanie Namaste Polsko! Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją Hindusów w Polsce ma pionierski charakter, ponieważ jest pierwszą tak kompleksową próbą rozpoznania sytuacji osób pochodzących z Indii mieszkających w Polsce. Efekty badania, uwzględniające kontekst kulturowy, mogą być pomocne w trwających pracach nad tworzeniem polskiej polityki integracyjnej wobec imigrantów, dostarczają bowiem informacji na temat specyficznych potrzeb tej grupy – mówi Iwona Bąbiak, kierowniczka projektu

Ankiety zwróciła ponad połowa osób. Poniższe wyniki zostały opracowane na podstawie 26 wypełnionych ankiet. Wśród osób które je zwróciły również więcej było kobiet (16) niż mężczyzn (10). Chociaż trzeba zaznaczyć, że wszyscy mężczyźni wypełnili ankiety.

Wśród osób, które zwróciły ankiety najwięcej było uczestników w wieku 24-34 lata (14 osób). Nastepnymi liczebnie grupami wiekowymi były osoby w wieku 45-54 lata (6 osób), 35-44 (4 osoby) oraz 55- 64 lata (2 osoby).

W konferencji najliczniejszą grupą okazali się obywatele Polski. Odzwierciedlają to również wyniki ankiet ewaluacyjnych. W zebranych formularzach polską narodowość zaznaczyło 17 osób, indyjską 4, ukraińską 2. Pojedyncze osoby zaznaczyły narodowość rosyjską, syryjską oraz somalijską.

Wyniki ankiet ewaluacyjnych pozwalają stwierdzić, że przedstawione w trakcie konferencji informacje dotyczące projektu Namaste Polsko! były interesujące. Na szkolnej skali ocen od 1 do 6 ta kwestia oceniona została na 5,8, czyli niemal celująco. Ogólny poziom merytoryczny otrzymał na tej samej skali notę 5,6. Kontakt z organizatorem przed i podczas konferencji również oceniony został znakomicie (5,8). Podobnie, ogólna ocena organizacji konferencji otrzymała ocenę celującą (5,8).

Wśród uwag dotyczących samej organizacji pojawiło się jedno wskazanie na fakt, że poszczególne wystąpienia nieco się przedłużyły, co spowodowało późniejszy o 20 minut moment zakończenia konferencji.

Cieszy jednak fakt, że analiza ankiet ewaluacyjnych wskazuje na wniosek, że podczas samego wydarzenia ponowała atmosfera sprzyjająca wymianie opinii, poglądów i wiedzy na podejmowane tematy. „Zdecydowanie tak” przy tej opcji odpowiedziały 22 osoby, 4 zaznaczyły „raczej tak”. Bardzo podobne rezultaty pojawiły się przy pytaniu o możliwość wzięcia udziału w dyskusji, zadawaniu pytań i uzyskaniu odpowiedzi. 21 osób odpowiedziało, że zdecydowanie miało taką możliwość, a 5 że raczej ją miało.

Z punktu widzenia realizacji celów projektu ważny jest wniosek, że aż 21 osób stwierdziło, że podczas konferencji miało okazję do nawiązania nowych kontaktów i znajomości.

W dodatkowych komentarzach znalazły się wyrazy uznania dla prelegentów i organizatorów oraz nadzieje na kolejne spotkania związane z tematyką obywateli Indii przebywających w Polsce.

Projekt współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ INTEGRACJI OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH oraz BUDŻETU PAŃSTWA.