Namaste Polsko! Publikacja

O projekcie

Prezentujemy publikację podsumowującą projekt  “Namaste Polsko! Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją Hindusów w Polsce”.

Książka jest wynikiem analizy przeprowadzonej przez Iwonę Bąbiak, Katarzynę Gmaj oraz Helenę Patzer. Wyniki badania doskonale uzupełniają artykuły na temat Indii i Hindusów autorstwa Marty Zdzieborskiej, Anny Romanowicz oraz Magdaleny Góralskiej.

Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Więcej informacji o projekcie:
https://fds.org.pl/projekty-fds/namaste-polsko/

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Nowickiej
Instytut Socjologii Collegium Civitas, Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski

“Nie ma wątpliwości, że przedstawiona mi praca zbiorowa jest nie tylko interesująca, ale i wartościowa zarówno z perspektywy czysto poznawczej, jak i z perspektywy polityki społecznej państwa polskiego, w tym przede wszystkim tej jej części, która dotyczy stosunku do imigracji. Książka zarazem wypełnia lukę w socjologicznej literaturze na temat imigrantów z Indii w Polsce. Mimo że sporo jest badań poświęconych innym grupom migrantów, jak na przykład Wietnamczycy, Ukraińcy, Czeczeni, to brakowało dotąd zainteresowania migrantami indyjskimi. (…) Osobiście bardzo się cieszę, że badania nad Hindusami w Polsce zostały przeprowadzone, że została nawiązana interdyscyplinarna współpraca, i – wreszcie – że zaowocowała ona stworzeniem tak interesującej rozprawy.”

Z recenzji dr hab. Krzysztofa Czekaja, prof. UP
Kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Dezorganizacji Społecznej, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

“To bez wątpienia warta poznania, udokumentowana próba spojrzenia na hinduską diasporę w Polsce, w połowie drugiej dekady XXI wieku (…) dostarcza ona istotnych argumentów w dyskusji nad procesem imigracji do Polski przedstawicieli innych kultur i narodowości. Praca może zainteresować szeroki krąg czytelników, do których należy zaliczyć środowiska naukowe, zarówno w dyscyplinach ekonomicznych, jak i pozostałych naukach społecznych, studentów tych dyscyplin, a także polityków, działaczy samorządowych i organizacji pozarządowych, którzy na co dzień zajmują się problemami, na które napotykają przybywający do Polski imigranci z różnych krajów świata, w tym Indii.”

POBIERZ NASZĄ PUBLIKACJĘ LUB ZGŁOŚ SIĘ PO WYDANIE PAPIEROWE

Publikacja dostępna bezpłatnie w siedzibie Fundacji dla Somalii po uprzednim zgłoszeniu na adres: iwona.babiak@gmail.com