Projekt – „Pierwsza Pomoc dla migrantów”!

O projekcie

Czerwony Krzyż wraz z Fundują dla Somalii, rozpoczął w lipcu projekt – „Pierwsza Pomoc dla migrantów”. Obejmuje on kursy języka polskiego, kursy pierwszej pomocy, porady prawne, szkolenia dotyczące aktywizacji zawodowej, wydarzenia międzykulturowe i integracyjne, oraz zajęcia dla dzieci.

Z kursów i porad korzystać będą migranci i uchodźcy z całego Świata, głównie z Europy Wschodniej, Afryki i Azji, a do wydarzeń międzykulturowych i integracyjnych zapraszani będą dodatkowo Polacy, aby upowszechniać postawę tolerancji.

]Projekt ma na celu pomoc cudzoziemcom w jak najlepszym zintegrowaniu się. Działania dostępne są dla wszystkich zainteresowanych bez czynienia między nimi różnicy ze względu na płeć, rasę, wiek, przynależność kulturową czy religijną.

Chcąc umożliwić naukę polskiego oraz udział w pozostałych zajęciach największej liczbie beneficjentów, urządzony będzie kącik dla dzieci, gdzie w razie potrzeby asystenci kulturowi zajmą się najmłodszymi. Aby integracja przebiegała dwukierunkowo, wydarzenia takie jak warsztaty kulinarne, animacje dla dzieci, obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju, wigilia, pozwolą na Włączenie społeczności lokalnej i poznanie się dwóch środowisk.

Fundacja dla Somalii to organizacja pozarządowa tworzona przez imigrantów i Polaków, mająca bogate doświadczenie w działaniach integracyjnych. Z Polskim Czerwonym Krzyżem współpracuje od 2010 r. poprzez swoją działalność stara się szerzyć ideę tolerancji i poszanowania praw człowieka, co jest tożsame z wartościami promowanymi przez PCK.

Zachęcamy do śledzenia Strony pck.pl i naszego profilu na Facebooku, a także polubienia profilu FdS, gdzie będziemy informować o terminie i miejscu poszczególnych wydarzeń.