Program wsparcia kobiet migrantek doświadczających przemocy ze względu na płeć

O projekcie

„Program wsparcia kobiet migrantek doświadczających przemocy ze względu na płeć”, rrealizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt stanowić będzie 15-miesięczny program działania na rzecz wsparcia kobiet migrantek doświadczających przemocy ze względu na płeć, szczególnie przemocy w rodzinie. Odpowiada on na potrzebę osób z doświadczeniem migracyjnym i zróżnicowanych językowo oraz kulturowo, aby zwiększyć poziom świadomości swoich praw oraz sposobów wsparcia w sytuacji uwikłania w przemoc w rodzinie i inne formy przemocy ze względu na płeć, a także zwiększyć ich dostęp do systemu interwencyjnego w ramach obowiązujących w Polsce mechanizmów przeciwdziałania przemocy oraz nadużyciom i łamaniu praw człowieka. Doraźną potrzebą realizowaną przez ten projekt jest zwiększenie dostępu do informacji dla migrantek o formach pomocy i usług wsparcia, a dla instytucji o aspektach pracy z cudzoziemcami, co sprawi, że faktyczny dostęp do usług społecznych, interwencyjnych i wsparcia będzie znacznie większy.

W ramach działań Fundacja uzupełni swój punkt konsultacyjny o specjalistów z dziedziny przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym prawnika i psycholożki. Kobiety zgłaszające się do Fundacji będą mogły wziąć udział w dodatkowych warsztatach psychospołecznych i treningach. Zostaną zorganizowane działania informacyjne. Jako specjaliści w obszarze pracy z osobami zróżnicowanymi kulturowo i językowo, zorganizujemy cykl szkoleń o migranckim kontekście przemocy ze względu na płeć dla pracowników innych organizacji i instytycji, którzy poznają więcej aspektów pracy z cudzoziemcami, aby jeszcze lepiej dopasować ofertę swoich usług do ich potrzeb. Powstanie odświeżona baza instytucji (tzw. mapping), które już wspierają lub są gotowe wspierać migrantów na mapie Warszawy, co dodatkowo wzmocni relacje i sieciowość opracowaną w ramach tego programu. Nasi specjaliści w punkcie konsultacyjnym oraz instytucje współpracujące będą wspierani przez dwie doradczynie integracyjne Fundacji – również migrantki – i będą one łącznikiem między klientami instytucji lub innych organizacji a usługami specjalistycznymi.

„PROGRAM WSPARCIA KOBIET MIGRANTEK DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ”, realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Więcej informacji na temat Funduszy Norweskich i EOG: www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org