FAMI – „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”

O projekcie

Fundacja dla Somalii rozpoczęła trzyletni projekt wsparcia cudzoziemców w Województwie Mazowieckim w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Każdego roku przybywa cudzoziemców, którzy chcą na stałe lub tymczasowo osiąść w Polsce. Są to studenci, osoby poszukujące lepszych warunków pracy lub migranci, którzy z różnych powodów nie mogą lub nie chcą pozostać w swoim kraju – jednym słowem szukają nowego domu. Mazowsze staje się coraz bardziej wielokulturowe, dlatego potrzebne są działania wspierające integrację między mieszkańcami tego regionu, a napływającą ludnością z odmiennych kulturowo krajów. W tym celu Fundacja dla Somalii rozpoczęła realizację długofalowego działania w ramach projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”.

Kierując się potrzebami migrantów, które są przez nas doskonale znane, chcemy tworzyć szereg usług, które wesprą cudzoziemców w integracji ze społeczeństwem polskim, a także pozwolą na poznanie zasad funkcjonowania w kraju ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do podjęcia pracy poprzez doradztwo zawodowe, lekcje języka polskiego, porady prawne i psychologiczne.

Każda osoba, która wymaga wsparcia może liczyć na kompleksową pomoc asystentów międzykulturowych, którzy sami byli niegdyś liderami środowisk imigranckich, wspierającymi własne grupy narodowe lub kulturowe oraz aktywnie pomagające osobom korzystającym z usług Fundacji. Asystenci chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami oraz stanowią pomoc w załatwianiu codziennych spraw. To odpowiednio wyszkoleni cudzoziemcy z różnych części świata przebywający na tyle długo w Polsce, aby móc być przewodnikiem swoich krajan i stanowić swego rodzaju „most” pomiędzy krajem pochodzenia cudzoziemca a  Polską.

Aby móc kompleksowo odpowiedzieć na potrzeby, Fundacja prowadzi specjalny punkty informacyjno-doradczy oferujący profesjonalne i różnorodne konsultacje m.in. w kwestiach legalizacji pobytu, w tym pomocy w procesie odwoławczym, legalnej pracy, przysługujących praw pracownikom i zleceniobiorcom, dozwolonych i możliwych form prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwa zawodowego, jak również pomocy psychologicznej i szeroko rozumianej pomocy integracyjnej. W prowadzenie punktów są zaangażowani prawnicy, doradcy zawodowi, psycholog, asystenci międzykulturowi udzielający pomocy w punkcie i poza nim. Fundacja oferuje także lekcje języka polskiego urozmaicone aktywnościami integrującymi grupy i promującymi kulturę i język polski.

Fundacja dla Somalii prowadzi działanie pt. „ABC Przedsiębiorczości” – cykliczny program szkoleń, podczas którego w prosty i przystępny sposób przedstawia się kwestie planowania rozpoczęcia działalności gospodarczej, zakładania jej i prowadzenia. Dzięki warsztatowemu trybowi pracy, cudzoziemcy po zakończeniu danej edycji, są gotowi do podjęcia własnej działalności, nadal mając gwarancje wsparcia wybranego przez siebie specjalisty (księgowego, prawnika, czy np. specjalisty do spraw marketingu). Fundacja dodatkowo prowadzi cykl lekcji międzykulturowych i wydarzeń integracyjnych dla cudzoziemców i społeczeństwa przyjmującego w postaci warsztatów, spotkań i imprez międzykulturowych i integracyjnych. Nadto w ramach cyklu informacyjnego „ABC mieszkam w Polsce” zaplanowano cykl szkoleń informacyjnych – przybliżających rzeczywistość w Polsce, pozwalających na lepszą integrację i zrozumienie realiów i możliwości  panujących w RP.

Działania w ramach projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” będzie realizowane w latach 2018-2020 i skierowane jest do cudzoziemców przebywających na terenie Mazowsza. Więcej informacji na temat działań znaleźć można w dedykowanych zakładkach w menu głównym.Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.