Wsparcie przedsiębiorczości kobiet poprzez doradztwo zawodowe oraz szkolenia z zakładania własnej firmy

O projekcie

Startujemy z nowym projektem, będącym realizacją zadania publicznego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Termin realizacji zadania przypada na 12.09 – 01.11 2019 roku.

Celem projektu jest zwiększenie zakresu usług doradztwa zawodowego oraz dostępu do usług szkoleniowych w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt będzie szczególnie kierowany do kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet migrantek, aby przeciwdziałać nadużyciom oraz zapewnić dostęp do rzetelnej informacji w tym zakresie.

W ramach projektu zostanie zorganizowane 32-godzinne szkolenie dla 15 uczestniczek z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, które będzie uzupełnione doradztwem zawodowym.