Przekaż 1%

Celem Fundacji dla Somalii jest promowanie dialogu międzykulturowego i polityki różnorodności . Poprzez naszą działalność staramy się szerzyć ideę tolerancji i poszanowania praw człowieka. Każdy bowiem, bez względu na swoje pochodzenie, rasę, wyznanie, płeć, orientację seksualną czy poglądy, zasługuje na pełną akceptację w społeczeństwie.

Aby nasze działania były stale poszerzane i skuteczne potrzebujemy Twojego wsparcia.

Akcja 1% do dobra okazja, aby nam pomóc. Wystarczy, że poświęcisz kilka minut, aby uczynić coś dobrego.

Pamiętaj, że wybierając świadomie możesz pomagać razem z nami.

Wystarczy, że rozliczając PIT wpiszesz w pole 1% nasz numer KRS 0000292632

Tak mało, a zarazem tak dużo.💪

Dzielimy się z Wami naszymi działaniami:

2021r.

5000 porad

1500 osób, które uzyskały wsparcie

150 przeszkolonych osób

Co robimy:

🔵Udzielamy porad w naszych punktach informacyjnych z różnych tematów, w tym w zakresie legalizacji i integracji, doradztwa zawodowego, porad prawnych oraz porad psychologicznych.

🔵Szkolimy migrantki i migrantów z zakładania i prowadzenia firmy w Polsce.

🔵Uczymy języka polskiego.

🔵Pomagamy znaleźć legalną pracę w Polsce.

🔵Prowadzimy warsztaty międzykulturowe dla dzieci i młodzieży.

🔵Pomagamy w załatwianiu codziennych spraw.

🔵Wspieramy kobiety migrantki, które doświadczyły przemocy.

Rożne narodowości – taki sam Człowiek‼️‼️‼️

……………………………………………………………………………

It’s time – FILE YOUR PIT TAX

The goal of the Foundation for Somalia is to promote intercultural dialogue and diversity policy. Through our activities, we try to spread the idea of tolerance and respect for human rights. Everyone, regardless of their origin, race, religion, sex, sexual orientation or views, deserves full acceptance in society.

For our activities – to be constantly expanded and effective, we need your support.

The Action 1% is a good opportunity to help us. All you need to do is take a few minutes to do something good.

Remember that by choosing consciously, you can help us.

All you have to do is to enter our KRS number 0000292632 in the 1% field.

So little and so much at the same time.💪

We share our activities with you.

2021:

❌5000 tips

❌1,500 people who received support

❌150 trained people

What we do:

🔵We provide advice at our help desks on a variety of topics, including legalization and integration, career counseling, legal and psychological advice.

🔵We train migrant women and migrants to set up and run a business in Poland.

🔵We teach Polish.

🔵We help you find a legal job in Poland.

🔵We run intercultural workshops for children and teenagers.

🔵We help in dealing with everyday matters.

🔵We support migrant women who have experienced violence.

Different nationalities – the same people‼️‼️‼️

❌5000 tips❌1,500 people who received support❌150 trained peopleWhat we do:🔵We provide advice at our help desks on a variety of topics, including legalization and integration, career counseling, legal and psychological advice.🔵We train migrant women and migrants to set up and run a business in Poland.🔵We teach Polish.🔵We help you find a legal job in Poland.🔵We run intercultural workshops for children and teenagers.🔵We help in dealing with everyday matters.🔵We support migrant women who have experienced violence.Different nationalities – the same people‼️‼️‼️