Мы открыты для всех мигрантов!

Мы открыты для всех мигрантов

Фонд для мигрантов DOBRY START им. А.Г. Фараха — неправительственная организация, основанная в 2007 году. Наша цель — способствовать диалогу и межкультурному обмену. Мы действуем во благо всех иностранцев. Мы продвигаем идею толерантности и уважения прав человека.

О нас

Наш Фонд был создан мигрантами и поляками, которые вместе работают над развитием межкультурного диалога и интеграции всех мигрантов в принимающее общество. Мы реализуем многочисленные проекты для иностранцев. Руководствуясь потребностями мигрантов, которые нам хорошо известны, мы создали ряд бесплатных сервисов, которые помогают иностранцам интегрироваться в польское общество. Мы знакомим с принципами и основами пребывания и деятельности в Польше, при этом особое внимание уделяем подготовке к работе, предлагая мигрантам карьерные консультации, уроки польского языка, юридическую и психологическую помощь.

Миссия

Наша миссия – распространять идеи толерантности и уважения прав человека. Каждый человек, независимо от происхождения, расы, вероисповедания или взглядов, заслуживает полного признания в обществе. Мы являемся мостом между мигрантами и польским обществом. Мы всячески поддерживаем благополучие мигрантов и беженцев в новой среде, даем им почувствовать, что они являются частью польского общества. Мы организуем образовательные и интеграционные встречи, посвященные культурным и общественным традициям африканских, европейских и арабских стран, проводим мероприятия, способствующие вовлечению мигрантов в общественную жизнь.

Наша история

2007
Założenie Fundacji dla Somalii
Fundacja dla Somalii została założona w 2007 roku w Warszawie przez Jolantę Opalińską oraz Abdulcadira Gabeire Farah. Jako pierwsza w Polsce skierowała swoje działania w region, do którego przez lata nie dochodziła pomoc humanitarna.
2008
szpital-w-adado
Budowa szpitala w Adado

Nadzorowaliśmy i organizowaliśmy budowę i wyposażenie szpitala w Adado. Następnie zorganizowaliśmy wyprawę, aby pokazać sytuację w Somalii szerokiemu gronu odbiorców i zwiększać świadomość sytuacji w tym kraju.

2009
Aktywność Fundacji w Polsce na rzecz dialogu międzykulturowego
Rozpoczęliśmy projekty i działania na rzecz dialogu międzykulturowego, wymiany doświadczeń kulturowych oraz dobrych praktyk wśród młodych osób pochodzenia afrykańskiego. Projekty te okazały się dużym sukcesem dla młodych ludzi i pokazały powagę ich dotychczasowych działań. Fundacja nawiązała również współpracę z partnerami z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii i Holandii.
2011
Praca w Somalii i Kenii

Pracujemy równolegle w Somalii i Kenii – w Somalii na rzecz pomocy osobom dotkniętym przez klęskę suszy, a w Kenii na rzecz uchodźców pochodzenia somalijskiego, którzy masowo opuszczali Somalię w walce o życie i przetrwanie.

Fundacja została przyjęta w poczet członków zwyczajnych Grupy Zagranica, która zrzesza polskie organizacje pozarządowe pracujące z partnerami zagranicznymi oraz zaangażowane w międzynarodową współpracę rozwojową.

2015
Tragiczna śmierć Prezesa Fundacji dla Somalii
Tragiczna śmierć Prezesa Fundacji dla Somalii
Tragiczną śmierć w Somalii poniósł Abdulcadir Farah Gabeire, prezes Fundacji. Abdul kandydował wówczas na prezydenta Somalii, zginął w wybuchu samochodu pułapki.
2018
Fundacja dla Somalii partnerem projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”
Fundacja dla Somalii partnerem projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”
Fundacja została partnerem projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Kierując się potrzebami migrantów, które są przez nas doskonale znane, stworzyliśmy szereg bezpłatnych usług, które wsparły cudzoziemców w integracji ze społeczeństwem polskim, a także pozwoliły na poznanie zasad funkcjonowania w kraju ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do podjęcia pracy poprzez doradztwo zawodowe, lekcje języka polskiego, porady prawne i psychologiczne.
2019
Prezes Fundacji dla Somalii z nagrodą Społecznika Roku 2019
Prezes Fundacji dla Somalii z nagrodą Społecznika Roku 2019
Prezes Fundacji dla Somalii Elmi Abdi został nagrodzony przez Tygodnik Newsweek nagrodą Społecznika Roku 2019.